Przemysł cementowy dąży do osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r., a także wspiera dekarbonizację budownictwa, która zaczyna się od materiałów budowlanych. Coraz więcej mówi się również o tym, iż dzięki nowym technologiom produkcja cementu może w przyszłości stać się zeroemisyjna.

Zeroemisyjność dzięki zagospodarowaniu CO2

Na przestrzeni lat przemysł cementowy w Polsce znacznie - o ponad 30% w stosunku do 1990 r. - zredukował emisję CO2. Jest to możliwe między innymi dzięki szeroko zakrojonemu programowi inwestycyjnemu o wartości 12 mld zł, a także dzięki zastępowaniu węgla paliwami alternatywnymi na skalę najwyższą w Europie czy stosowaniu zielonej energii z OZE. Jednak aby dalej redukować emisję dwutlenku węgla, cementownie muszą go wychwycić. Branża cementowa w Polsce jest prekursorem w zakresie umożliwiających to technologii CCS/U.

W 2027 r. w Cementowni Kujawy rozpocznie działanie instalacja, która będzie wychwytywać 100% emisji dwutlenku węgla z produkcji klinkieru, czyli podstawowego składnika cementu. Tym samym zakład stanie się jedną z pierwszych zeroemisyjnych cementowni na świecie. Realizacja przez Lafarge projektu Go4ECOPlanet została dofinansowana przez Komisję Europejską z Funduszu Innowacyjnego. CO2, wychwycony z Cementowni Kujawy, będzie transportowany pociągami w postaci płynnej do terminalu w Gdańsku, a następnie statkami na Morze Północne i wtłaczany w wyeksploatowane pola naftowe i gazowe.

Heidelberg Materials uzyskał zerowy wskaźnik śladu węglowego netto dla cementu, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych parametrów użytkowych. To pierwsze takie rozwiązanie na świecie - możliwe dzięki wykorzystaniu technologii CCS, czyli wychwytywania i magazynowania CO2. Po raz pierwszy w historii została ona wdrożona na szeroką skalę w norweskim zakładzie w miejscowości Brevik. Pilotażowy projekt wychwytywania dwutlenku węgla w Europie Wschodniej jest natomiast realizowany w Cementowni Górażdże.

W kierunku neutralności klimatycznej

Cementownie zwiększają wykorzystanie zielonej energii, pochodzącej zarówno z własnych projektów OZE, jak i od zewnętrznych dostawców. Farma fotowoltaiczna powstała na potrzeby Cementowni Warta, a projekty tego typu zrealizowały już: Cemex Polska (na terenie wytwórni betonu w Pruszkowie) oraz Cement Ożarów (na dachach biurowca i wydziału elektrycznego w Cementowni Ożarów). Dzięki umowie Lafarge Polska z Qair Polska, na 48 ha dawnej cementowni w Wierzbicy powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 30 MW. Elektrownię słoneczną na terenie Cementowni Nowiny zrealizuje natomiast Dyckerhoff Polska.

Cemex Polska podpisał 8-letnią umowę na dostawy zielonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ze Statkraft, zabezpieczając tym samym około 30% rocznych potrzeb energetycznych zakładów. Heidelberg Materials Polska zawarł 10-letni kontrakt z RWE Supply & Trading, w ramach którego zakupi do 70 tys. MWh zielonej energii rocznie. Wcześniej firma podpisała także dziesięcioletni kontrakt na zakup energii z elektrowni fotowoltaicznej w Witnicy.

Lafarge Polska zaspokaja dzięki OZE już połowę zapotrzebowania zakładów. Podpisane umowy z firmą KGAL pozwalają na dostarczenie zielonej energii z farm wiatrowych w Krasinie i Rywałdzie, a 10-letni kontrakt z RWE Supply & Trading obejmuje pozyskanie zielonej energii z farm wiatrowych w Starym Dzierzgoniu i Mikołajkach. Z kolei Cementownia Odra postawiła sobie za cel zakontraktowanie 60% energii elektrycznej z farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Masz pytanie?