TRZECI PRODUCENT W EUROPIE

Przemysł cementowy w Polsce

Branża cementowa w Polsce jest skupiona wokół 12 zakładów i stanowi jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki, w skali roku generując 3,8 mld zł wartości dodanej. Zatrudnia bezpośrednio ponad 3,5 tys. osób, a w ramach łańcucha dostaw oraz sieci podwykonawców zapewnia blisko 22 tysiące miejsc pracy. Dzięki programowi inwestycyjnemu o wartości ponad 12 mld zł, krajowe cementownie stały się jednymi z najnowocześniejszych w Europie, a Polska - trzecim producentem cementu w Unii Europejskiej.

Zrównoważony rozwój, ochrona klimatu i środowiska są filarami działalności sektora cementowego. Stawia on sobie kolejne ambitne cele, w tym ograniczenie emisji CO₂ o ok. 40% w 2030 r. dla producentów cementu i betonu oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. - zgodnie z Mapą Drogową Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Cementowego CEMBUREAU.

Jeden z europejskich liderów produkcji cementu

Polski przemysł cementowy skupiony jest wokół

12 zakładów
cementowych

zlokalizowanych w 8 województwach.

Obecnie Polska jest
3. producentem
cementu
w Europie

po Niemczech i Włoszech.

W 2022 r. krajowa produkcja wyniosła

18,8 mln ton
cementu.

Dzięki nakładom inwestycyjnym wynoszącym ponad
12 mld zł
cementownie zwiększyły moce produkcyjne i jednocześnie ograniczyły oddziaływanie na środowisko, w tym zredukowały emisję CO₂ o ponad 30% w stosunku do 1990 r.

 

Fundament polskiej gospodarki

Działalność branży cementowej generuje ponad

1,9 mld zł
wpływów do budżetu

państwa i samorządów, na terenie których funkcjonują zakłady cementowe, a jej łączna wartość dodana wynosi

3,8 mld zł

Sektor cementowy bezpośrednio zatrudnia
4 tys.
pracowników

W ramach łańcucha dostaw oraz sieci podwykonawców zapewnia blisko
22 tys.miejsc
pracy

Sektory cementowy i budowlany są kluczowe dla polskiej gospodarki generując blisko:

2 mln  miejsc
pracy

8% PKB

 

W kierunku neutralności klimatycznej i OZE

Rocznie cementownie wykorzystują nawet

5 mln ton odpadów
produkcyjnych

z innych branż, takich jak popiół lotny i żużel wielkopiecowy, tym samym przyczyniając się znacząco do ochrony środowiska naturalnego.

*szacunek na 2022 r.

Niemal
80%

energii do produkcji cementu w Polsce pochodzi z paliw alternatywnych, które powstają z odpadów.

1,7
mln ton

odpadów w postaci paliw RDF przetwarzają cementownie, co stanowi ponad 10% odpadów komunalnych powstających w Polsce.

Sektory cementowy inwestuje w nowoczesne i ekologiczne źródła energii, realizując takie projekty jak:

 

Nowe technologie redukcji emisji i wychwytywania CO₂

Branża cementowa pracuje nad redukcją emisji CO₂, w tym także wdrażając technologie jego zagospodarowania

CCU (Carbon Capture and Usage)
wychwytywanie i wykorzystanie CO₂ np. przy produkcji betonu, biopaliw lub procesów chemicznych

CCS (Carbon Capture and Storage)
wychwytywanie i naturalne przechowanie CO₂ w ziemi

Centrum Energetyki AGH, na zlecenie SPC, zrealizowało program badawczy możliwości wychwytywania CO₂ w cementowniach, a następnie jego przesyłania i magazynowania.
Kolejną z dróg do neutralności emisyjnej jest produkcja cementów niskoklinkierowych. Powstają one z połączenia klinkieru cementowego z dodatkami takimi jak popioły lotne i żużle wielkopiecowe. Niestety ich dostępność jest ograniczona, dlatego przemysł cementowy poszukuje innych surowców.

Technologie wychwytywania CO₂ zostaną zastosowane po raz pierwszy w Polsce w Cementowni Kujawy oraz Cementowni Górażdże.

Masz pytanie?