Przemysł cementowy

Spajamy Zrównoważoną Przyszłość

Przemysł cementowy w Polsce spaja zrównoważoną przyszłość, podążając drogą neutralności klimatycznej i stawiając na działania proekologiczne, innowacje oraz nowoczesne technologie w budownictwie. Branża sukcesywnie ogranicza oddziaływanie na środowisko, wytwarza niskoemisyjne materiały budowlane, zwiększa wykorzystanie paliw alternatywnych i recykling materiałów w ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a także angażuje się w działania oraz inicjatywy lokalne.

Zobacz więcej

30%

o tyle przemysł cementowy zredukował emisję CO₂ w stosunku do 1990 r.

3,8 mld zł

wartości dodanej dla polskiej gospodarki generuje w skali roku sektor cementowy

12 mld zł

wyniosły nakłady inwestycyjne na rozwój cementowni w Polsce

Spajamy Zrównoważoną Przyszłość

Sektor cementowy aktywnie działa na rzecz ochrony klimatu:
redukując emisję CO₂ oraz zużycie węgla
inwestując w technologie wychwytywania, przesyłania i magazynowania CO₂
dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.
Branża cementowa dba o środowisko i bioróżnorodność:
wspierając rozwój bioróżnorodności na terenie zakładów i wokół nich
prowadząc zrównoważoną gospodarkę wodną
tworząc ścieżki edukacyjne i budując świadomość ekologiczną lokalnych społeczności
Przemysł cementowy w Polsce:
generuje wpływ do budżetu samorządów, na terenie których funkcjonują zakłady
wspiera inicjatywy i aktywności lokalne, ochronę zdrowia, kulturę oraz sport
angażuje się w działania charytatywne i społeczne
poprzez programy grantowe i wolontariat pracowniczy wspiera NGO i realizuje projekty na rzecz lokalnej społeczności
współpracuje z uczelniami i lokalnymi placówkami oświatowymi
 

Trzeci producent w Europie

Przemysł cementowy

Sektor cementowy w Polsce jest skupiony wokół 12 zakładów, w tym 10 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym. Dzięki programowi inwestycyjnemu o wartości ponad 12 mld zł, stały się one jednymi z najnowocześniejszych w Europie, a Polska - trzecim producentem cementu w Unii Europejskiej. Na przestrzeni lat branża znacznie ograniczyła oddziaływanie na środowisko, w tym zredukowała emisję CO₂ o ponad 30% w stosunku do 1990 r.

Zobacz więcej

Branża cementowa, zrzeszona w Stowarzyszeniu Producentów Cementu, stanowi jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Przemysł cementowy zatrudnia bezpośrednio ponad 3,5 tys. osób, a w ramach łańcucha dostaw oraz sieci podwykonawców zapewnia blisko 22 tysiące miejsc pracy. Wraz z budownictwem przyczynia się do powstania w polskiej gospodarce ok. 13% wartości dodanej brutto, wytwarzając ponad 8% PKB.

.st0{fill:#c2dbc5;} .st1{fill:#F47920;} .st2{fill:#27A061;} .st0:hover {fill: #d2d2d2;}

mapa zakładów cementowych

Przemysł cementowy

Branża cementowa, zrzeszona w Stowarzyszeniu Producentów Cementu, stanowi jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Przemysł cementowy zatrudnia bezpośrednio ponad 3,5 tys. osób, a w ramach łańcucha dostaw oraz sieci podwykonawców zapewnia blisko 22 tysiące miejsc pracy. Wraz z budownictwem przyczynia się do powstania w polskiej gospodarce ok. 13% wartości dodanej brutto, wytwarzając ponad 8% PKB.

Zobacz więcej
 

Dekarbonizacja budownictwa

Zrównoważone
budownictwo

Redukcja śladu węglowego to jedno z kluczowych wyzwań zrównoważonego budownictwa, stojące przed wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego - w tym również przed producentami materiałów. Sektor cementowy inicjuje i wspiera działania ukierunkowane na dekarbonizację budownictwa, co wpisuje się w zakładane ograniczenie emisji CO₂ o ok. 40% w 2030 r. dla producentów cementu i betonu oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. - zgodnie z Mapą Drogową Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Cementowego CEMBUREAU - opartą o podejście 5C, obejmujące redukcję emisji CO₂ w 5-punktowym łańcuchu wartości cementu, obejmującym: klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzację.

Zobacz więcej

Masz pytanie?