REDUKCJA EMISJI CO₂

Zrównoważony rozwój

Sektor cementowy w Polsce podejmuje szereg działań wpisujących się w zrównoważony rozwój - w tym ukierunkowanych na ograniczenie oddziaływania na środowisko - takich jak redukcja emisji CO₂, zużycia wody i energii. Stawia również na zrównoważone budownictwo i produkcję niskoemisyjnych materiałów budowlanych, zwiększa wykorzystanie paliw alternatywnych i recykling materiałów w ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a także angażuje się w działania oraz inicjatywy lokalne.

Spajamy Zrównoważoną Przyszłość

Sektor cementowy aktywnie działa na rzecz ochrony klimatu:
redukując emisję CO₂ oraz zużycie węgla
inwestując w technologie wychwytywania, przesyłania i magazynowania CO₂
dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r.
Branża cementowa dba o środowisko i bioróżnorodność:
wspierając rozwój bioróżnorodności na terenie zakładów i wokół nich
prowadząc zrównoważoną gospodarkę wodną
tworząc ścieżki edukacyjne i budując świadomość ekologiczną lokalnych społeczności
Przemysł cementowy w Polsce:
generuje wpływ do budżetu samorządów, na terenie których funkcjonują zakłady
wspiera inicjatywy i aktywności lokalne, ochronę zdrowia, kulturę oraz sport
angażuje się w działania charytatywne i społeczne
poprzez programy grantowe i wolontariat pracowniczy wspiera NGO i realizuje projekty na rzecz lokalnej społeczności
współpracuje z uczelniami i lokalnymi placówkami oświatowymi

Masz pytanie?