Dekarbonizacja budownictwa

Zrównoważone
budownictwo

Beton jest z drugim - po wodzie - najczęściej używanym materiałem na całym świecie. Powstają z niego między innymi domy jednorodzinne i osiedla mieszkaniowe, wieżowce i biurowce, budynki użyteczności publicznej, drogi oraz infrastruktura transportowa, kolejowa czy lotnicza. Również transformacja energetyczna, w tym budowa elektrowni wiatrowych, wymaga wykorzystania betonu. Jednocześnie cały czas wdrażane są innowacje, zwiększające efektywność powstających konstrukcji oraz redukujące ich ślad węglowy i emisję CO₂.

Redukcja śladu węglowego to jedno z kluczowych wyzwań zrównoważonego budownictwa, stojące przed wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego - w tym również przed producentami materiałów. Sektor cementowy inicjuje i wspiera działania ukierunkowane na dekarbonizację budownictwa, co wpisuje się w zakładane ograniczenie emisji CO₂ o ok. 40% w 2030 r. dla producentów cementu i betonu - zgodnie z Mapą Drogową Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Cementowego CEMBUREAU - opartą o podejście 5C, obejmujące redukcję emisji CO₂ w 5-punktowym łańcuchu wartości cementu, obejmującym: klinkier, cement, beton, budownictwo, rekarbonatyzację.

Sektor cementowy wspiera zrównoważone budownictwo

Beton

Powstają z niego m.in.:

domy jednorodzinne
budynki użyteczności publicznej
wieżowce i biurowce
osiedla mieszkaniowe
drogi oraz infrastruktura
 

Beton – tworzony z udziałem cementu, kruszywa i wody jest

2. (po wodzie) najczęściej używaną substancją na świecie.

w 100% podlega recyklingowi, co wpisuje się w GOZ,

posiada jeden z najniższych śladów węglowych wśród materiałów budowlanych,

ma wysoką masę termiczną, co pozwala na ograniczenie emisyjności budynków.

 

Emisyjność cementu i betonu

Produkcja cementu
odpowiada wyłącznie za
2% emisji CO₂
w Polsce
.

W raporcie opublikowanym przed konferencją COP26, Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu przy ONZ wskazał karbonatyzację betonu jako równoważącą około połowę emisji CO₂.
Tym samym emisja dwutlenku węgla z produkcji cementu jest ponownie absorbowana przez beton - materiał służący do budowy infrastruktury czy budynków.  

Zdecydowana większość emisji CO₂ z produkcji cementu, bo aż 63% stanowi tzw. emisja procesowa, wynikająca z rozkładu węglanu wapnia. Obecnie nie istnieje inna technologia produkcji cementu.

Według IPCC, betonowe konstrukcje pochłaniają w ten sposób około
200 mln ton
dwutlenku węgla rocznie
.

Obecnie trwają badania nad rozwinięciem technologii karbonatyzacji, aby jeszcze skuteczniej wykorzystywać CO₂ w betonie.

 

Innowacje na rzecz neutralności klimatycznej

Sektory budownictwa oraz produkcji cementu i betonu wdrażają kolejne proekologiczne rozwiązania, takie jak:

niskoemisyjny beton, charakteryzujący się obniżonym nawet o blisko 50% śladem węglowym

beton o właściwościach fotokatalitycznych, który pochłania z powietrza spaliny samochodowe

beton dedykowany drukowi 3D, umożliwiający szybsze i bardziej ekologiczne wznoszenie budynków i konstrukcji

W Polsce stosuje się beton o obniżonym śladzie węglowym, którego emisyjność jest niższa nawet o
42%
Po raz pierwszy wykorzystano go na budowie wieżowca P180 w Warszawie
Wykorzystanie niskoemisyjnego cementu do budowy tylko jednego osiedla mieszkaniowego, oznacza obniżenie emisji CO₂ do atmosfery o ok.
2000 ton = 1000


czyli o tyle, ile rocznie emituje ok. 1000 samochodów.

Niskoemisyjny cement i beton stosują kolejni deweloperzy, w tym Bouygues Immobilier na budowie osiedla Aparte Mokotów w Warszawie czy Yareal przy realizacji kompleksu biurowego Lixa i osiedla Pozytywny Mokotów w Warszawie.

Masz pytanie?