Przemysł cementowy w Polsce stawia nie tylko na dekarbonizację procesów produkcyjnych, ale również dąży do pozyskiwania czystej energii. Aby osiągnąć ten cel, sektor inwestuje w OZE, w tym szczególnie w fotowoltaikę. Rozwija także wykorzystanie paliw alternatywnych poprzez realizację projektu elektrowni zasilanej odpadami - zapewniającej energię i ciepło nie tylko dla cementowni, ale również dla miasta i jego mieszkańców.

Czysta energia ze słońca

Na liczącym blisko 50 hektarów terenie w Wierzbicy powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 30 MW, która zapewni energię do produkcji cementu. We współpracy z Lafarge Polska zbuduje ją spółką Quair, która realizuje projekty OZE na całym świecie. Lafarge planuje, iż do 2025 r. 100% energii firmy ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, w tym 50% bezpośrednio z farm fotowoltaicznych oraz produkcji energii z odzysku ciepła.

W fotowoltaikę inwestuje również Cementownia Warta, a na terenie zakładu w Trębaczewie powstała już pierwsza farma. Kolejnym producentem cementu, który wykorzystuje energię słoneczną, jest Grupa Górażdże. Dzięki kooperacji ze spółką BayWa r.e., światowym ekspertem w dziedzinie źródeł odnawialnych, firma pozyskuje czystą energię w ramach 10-letniego kontraktu. Grupa Górażdże skorzysta z elektrowni w Witnicy, będącej największą i najbardziej efektywną farmą fotowoltaiczną w Polsce, której moc zainstalowana wynosi blisko 65 MW.

Kolejną z farm fotowoltaicznych będzie inwestycja Dyckerhoff Polska, realizowana w Cementowni Nowiny. Jej realizacja ma na celu zarówno redukcję emisji dwutlenku węgla, jak i ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej. Maksymalna moc zainstalowana farmy ma wynieść 20 MWp, co pozwoli zaspokoić kilkanaście procent rocznego zapotrzebowania zakładu na energię.

Cement Ożarów stawia na odnawialne źródła energii nie tylko w procesie produkcji cementu. Z początkiem roku na dachach budynków biurowca oraz wydziału elektrycznego zaczęły działać instalacje fotowoltaiczne o mocy po 8 KW. Dzięki nim rocznie zostanie wyprodukowane ok. 16 MWh energii elektrycznej.

Nie tylko na własne potrzeby

Na OZE stawia również CEMEX Polska, już od 2020 r. pozyskując od spółki PGE Obrót energię, w 100% pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Firma poszła także o krok dalej i inwestuje we własne instalacje fotowoltaiczne, aby produkować czystą energię na lokalne potrzeby. Jej pozyskanie będzie możliwe również dzięki budowie zasilanej paliwami alternatywnymi Elektrowni Chełm. W ramach współpracy z samorządem oraz PGNiG Termika, w pierwszej kolejności Cementownia Chełm zapewni dostawy ciepła do miejskiej sieci. Docelowo ciepło i energia popłyną - także do miasta - z Elektrowni Chełm.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz sukcesywna dekarbonizacja procesów produkcyjnych w cementowniach wpisują się w ambitne cele Mapy Drogowej, przygotowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego CEMBUREAU i przyjętej przez wszystkie kraje członkowskie. Zakłada ona ograniczenie emisji CO2 o ok. 40% w 2030 r. dla producentów cementu i betonu oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

Masz pytanie?