Zrównoważony rozwój to znacznie więcej niż troska o środowisko i klimat. To również szereg działań społecznych, aranżowanych przez pracowników cementowni, którzy dbają o dobrostan zwierząt - nie tylko żyjących w sąsiedztwie zakładów.

Dla czworonożnych przyjaciół

Wiosenny Dzień Charta to inicjatywa, organizowana przez grupę „Chartoterapia”, którą wspiera Fundacja CEMEX - Budujemy Przyszłość. Wydarzenie odbywa się od 2021 r., a jego cel stanowi edukacja oraz wsparcie instytucji pomagających zwierzętom - w szczególności chartom. W kilku polskich miastach właściciele tych czworonogów spacerując z nimi, edukowali, a jednocześnie zbierali środki, które wesprą Fundację Wzajemnie Pomocni.

Fundacja Wzajemnie Pomocni z Błędowa k. Nowego Dworu Mazowieckiego na co dzień ma pod opieką blisko setkę psów, kotów i zwierząt gospodarskich. Jedną z podstawowych aktywności realizowanych przez pracowników fundacji jest także prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt dzikich oraz przychodni weterynaryjnej. Również z inicjatywy Fundacji CEMEX - Budujemy przyszłość wolontariusze pomogli zwierzętom przebywającym w schronisku w Częstochowie. Zmodernizowano wówczas boksy, kojce i wybieg dla zwierząt.

Lafarge Polska dostrzega potrzeby czworonogów, inicjując projekt Dogtrekking z Lafarge. W ramach inicjatywy organizowane są np. zawody z udziałem psów, biegi na orientację, wspierane w ramach programu grantowego Ludzie Lafarge Fundacji Lafarge - Wspólnie. Dochód z wydarzenia zorganizowanego w Barcinie przeznaczany został na schroniska dla bezdomnych zwierząt w Inowrocławiu.

Pracownicy Lafarge Polska wspierali również schronisko dla bezdomnych zwierząt w Józefowie, warszawskie schronisko na Paluchu oraz Fundację dla Szczeniąt Judyta. Wsparcie dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu zrealizowała natomiast Fundacja Górażdże - Aktywni w Regionie.

Wsparcie i edukacja

Wolontariusze z Cementowni Małogoszcz postanowili z kolei przyjść z pomocą zwierzynie leśnej w trudnych dla niej okresie zimowym. W ramach programu Ludzie Lafarge 37 pracowników firmy wybudowało własnoręcznie paśniki dla zwierzyny leśnej na terenie gminy Małogoszcz, które zostały przekazane Wspólnocie Gruntowo-Leśnej Małogoszcz.

Istotnym elementem pozostaje rozwijanie świadomości na temat otoczenia przyrodniczego i konieczności troski o środowisko. Stąd Cementownia Warta cyklicznie organizuje spacery botaniczne, podczas których eksperci zajmujący się różnymi gatunkami zwierząt edukują na temat specyfiki ich życia i codziennego funkcjonowania. W ramach jednego z takich spacerów jego uczestncy zyskali wiedzę, w jaki sposób rozróżnić w locie bociana, czaplę czy żurawia. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno pracowników, jak i społeczności lokalnej.

Masz pytanie?