Sadzenie drzew i krzewów przynosi wiele korzyści, a długoterminowe zadrzewianie terenów m.in. wspiera rozwój bioróżnorodności. Dlatego tak wiele inicjatyw w tym zakresie podejmowanych jest również przez przemysł cementowy.

Producenci cementu sadzą drzewa

800 drzew na 800-lecie Gogolina to realizowana przez samorząd inicjatywa, którą wspiera Górażdże Cement. W maju odbyło się sadzenie 50 ufundowanych przez firmę drzew, w tym metasekwoi chińskich oraz klonów. Pod każdym z nich została umieszczona specjalna kapsuła czasu, zawierająca informację o rodzinie lub osobie sadzącej drzewo. To kolejna zielona inicjatywa w regionie, w którą angażuje się Górażdże Cement.

Nasadzenia prowadzone są również na terenach Lafarge Polska. Ponad 3 tys. sztuk drzew i krzewów posadzili pracownicy Kopalni Radkowice z okazji obchodów Dnia Ziemi. Ponad 900 drzew zasadzili natomiast pracownicy Cementowni Małogoszcz w ramach projektu modernizacji zakładu. Wsparli ich przedstawiciele firm podwykonawczych, na co dzień realizujących przebudowę świętokrzyskiej cementowni.

Z kolei Dyckerhoff Polska sadzi drzewa w ramach działań na rzecz rozwoju bioróżnorodności i obszarów fauno-floro-siedliskowych. Obejmują one między innymi poprawę warunków środowiskowych na terenie Kopalni Kowala, gdzie w latach 2015 - 2020 posadzonych zostało ok. 5,5 tys. drzew. Wśród nich znalazły się takie gatunki jak: rokitnik, głóg, tarnina, brzoza czy grab.

Razem dla środowiska

W Grupie Górażdże w ramach wolontariatu pracowniczego „Aktywni i Pomocni” nie brakuje inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego - obejmujących m.in. sadzenie drzew. Jednym z realizowanych projektów jest sukcesja roślinna w należącym do firmy zrekultywowanym kamieniołomie. Założenie przedsięwzięcia stanowi tworzenie nowych skupisk roślin, co następnie pozwoli na powstanie lasu.

W ramach projektu „Wspólnie dla Regionu” Fundacja Lafarge - Wspólnie stworzyła „zieloną wyspę” w Warszawie. W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 350, powstały cztery strefy bioróżnorodności w Szkolnym Ogrodzie Zmysłów oraz zamontowano elementy małej architektury, które uatrakcyjniły to miejsce. Podobna inicjatywa pozwoliła na wprowadzenie dodatkowych nasadzeń w Muzealnym Ogrodzie Doliny Chocieli, dzięki dofinansowanemu przez fundację projektowi „Ekopatrol w terenie”.

CEMEX Polska zainicjował projekt wolontariatu pracowniczego na rzecz środowiska pod hasłem „Love LAS”. Podczas akcji w dwóch nadleśnictwach: Starogard i Olkusz 90 pracowników posadziło około 3 tys. sadzonek sosny i buka. Więcej drzew pojawiło się również dzięki współpracy Szkoły Podstawowej w Kwaśniowie Dolnym, Kopalni Dolomitu w Jaroszowcu oraz Nadleśnictwa Olkusz. Dzięki wspieranej przez CEMEX Polska inicjatywie, lokalne środowisko wzbogaciło się o nowe sadzonki.

Sportową aktywność, zaangażowanie pracowników i troskę o środowisko połączył Cement Ożarów. W charytatywnym Biegu Firmowym, organizowanym przez Fundację Everest, wzięło udział 110 pracowników spółek z Grupy CRH. Cement Ożarów reprezentowało 30 zawodników, którzy łącznie pokonali dystans 150 km, a w ramach udziału każdego uczestnika fundacja posadziła jedno drzewo.

Masz pytanie?