Zarówno na terenie samych zakładów, na rekultywowanych terenach wokół nich, jak i na obszarach cennych przyrodniczo są sadzone kolejne drzewa. Producenci cementu dbają w ten sposób o lokalne otoczenie i ekosystemy, a także prowadzą działania edukacyjne. W tym celu powstają ścieżki edukacyjne oraz odbywają się spacery przyrodnicze.

Producenci cementu sadzą drzewa

Dyckerhoff Polska we współpracy z Ligą Ochrony Przyrody z Kielc zasadził drzewa tlenowe Oxytree. Na terenie Cementowni Nowiny posadzono ponad 250 drzew tlenowych, a w akcji uczestniczył Zarząd Dyckerhoff Polska oraz Wójt Gminy Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. To szybko rosnące drzewa, w których wraz z wiekiem następuje dynamiczny wzrost wychwytywania CO2 z atmosfery i zwielokrotnienie procesów fotosyntezy w rozrastającym się aparacie liściennym, dzięki czemu wytwarzają kilkukrotnie więcej tlenu. Według badań, jedno drzewo typu Oxytree może produkować około 260-300 kg tlenu rocznie. Dyckerhoff Polska założył także pasiekę w ramach akcji "Pszczoły w mieście" i planuje kolejne nasadzenia drzew tlenowych oraz utworzenie łąk kwietnych.

"Reforestation" to realizowany przez Cemex globalny program zalesiania. Objął on między innymi nasadzenie 200 nowych drzew w miejscowości Wieliszew - sąsiadującej z Kampinoskim Parkiem Narodowym - przez wolontariuszy i wolontariuszki Cemex Polska oraz przedstawicieli Fundacji Aeris Futuro, która od 17 lat prowadzi program "Czas na Las". Projekt nie byłby możliwy do wykonania, gdyby nie klienci Cemex, którzy wypełnili ankiety w ramach badania satysfakcji ze współpracy z firmą. Każde drzewo zostało bowiem posadzone w zamian za jedną wypełnioną ankietę.

Na terenie Cementowni Górażdże, w tym przed Centrum Rozwoju i Wdrożeń Produktów, drzewa posadzili pracownicy Heidelberg Materials Polska - na czele z prezesem zarządu Andrzejem Reclikiem. Wśród nowych drzew znalazły się klony, platany, tulipanowce, głogi oraz jodła, a wraz z nasadzeniami zostały zakopane... kapsuły czasu. Znalazły się w nich podpisy, zdjęcia i personalne przesłania. Nie zabrakło również marglu z Kopalni Margli Kredowych Folwark, dostarczającej surowców do Cementowni Górażdże.

105. Inauguracji Roku Akademickiego Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie towarzyszyło symboliczne sadzenie drzew. Partnerem wydarzenia pod nazwą AGH for.Rest, wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, jest Lafarge Polska. W tym roku odbyła się jego trzecia edycja, podczas której blisko 100 uczestników posadziło 105 drzew, co odpowiada 105. Inauguracji Roku Akademickiego. Łączny bilans dotychczasowych edycji wydarzenia to 312 posadzonych drzew.

Troska o środowisko i edukacja

1500 drzew i krzewów rośnie na obszarze pasa ochronnego w koronie wyrobiska Cementowni Odra oraz wzdłuż pochylni na ścieżce dydaktycznej. Rośliny stanowią naturalną barierę, odgradzającą część przyrodniczą od strefy miejskiej, a przede wszystkim są siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Na terenie zrekultywowanego wyrobiska Cementownia Odra utworzyła ścieżkę dydaktyczną, podkreślając potrzebę edukacji ekologicznej oraz rolę działań w tym kierunku, wpisujących się w potrzeby społeczne regionu.

Na edukację, realizowaną w ramach programu Eko Warta, stawia Cementownia Warta. To właśnie drzewom został poświęcony ostatni z tegorocznych spacerów. Jeszcze pozostając na skwerze koło wejścia do biurowca zakładu, uczestnicy obejrzeli dęby bezszypułkowe i porównali je z drugim rodzimym gatunkiem - dębem szypułkowym. Najciekawszym elementem spaceru była porośnięta lasem łęgowym dolina Warty. Kolejny spacer dendrologiczny będzie połączony ze zwiedzaniem terenów pokopalnianych, gdzie w ramach rekultywacji w kierunku leśnym co roku sadzonych jest ok. 48 tys. drzew.

O rozwój naturalnych terenów zieleni dba Cement Ożarów. Na obszarze wokół Cementowni Ożarów prowadzone są ekologiczne uprawy roślin miododajnych, takich jak facelia czy rzepak. Dostarczają one nektaru do produkcji zdrowego i pysznego miodu - zarówno pszczołom z okolicznych pasiek, jak i z firmowej pasieki "CO za ule!". Z kolei w sąsiedztwie Laboratorium Betonu zostały wykonane nasadzenia krzewów.

Masz pytanie?