Przemysł cementowy odgrywa znaczącą rolę w gospodarce odpadami. W skali roku jest on w stanie zagospodarować 10% krajowych śmieci, co wpisuje się również w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego. Od 1,5 do nawet 2 mln ton odpadów, zamiast trafiać na składowiska, jest bowiem wykorzystane jako surowiec do produkcji paliw alternatywnych dla cementowni.

Rocznie cementownie wykorzystują także na poziomie 5 mln ton odpadów produkcyjnych z innych branż, takich jak popiół lotny, żużel wielkopiecowy czy rea-gips. Są one następnie wykorzystywane jako składniki mieszanek surowcowych do produkcji klinkieru, cementu oraz betonu. Obszarów zaangażowania sektora w GOZ jest jednak znacznie więcej, a kolejne inwestycje i rozwój zakładów tylko wzmacniają te działania. Grupa Górażdże uruchomiła program wykorzystania kruszywa z recyklingu betonu, zwiększa także wskaźnik zastępowania naturalnych materiałów do produkcji poprzez stosowanie produktów ubocznych lub z recyklingu.

Kolejnym z przykładów jest uruchamiana w Cementowni Kujawy instalacja, która pozwala wykorzystać popiół z węgla brunatnego, dotychczas zalegający na zwałowiskach wokół elektrowni. Przełoży się to na dalszą redukcję emisji CO2. Cementownie z powodzeniem zagospodarowują szereg odpadów, których utylizacja w inny sposób jest kosztowna i problematyczna. Warto wśród nich wymienić osady ściekowe, wymagające specjalistycznych spalarni. W przypadku wykorzystania ich przez cementownie, są one zagospodarowane w istniejących instalacjach, a przy tym zapewniają energię potrzebną do produkcji cementu.

Dzięki najnowocześniejszym technologiom, w cementowniach są także odzyskiwane ciepło i energia. Takie rozwiązanie stosuje się m.in. podczas przetwarzania paliw alternatywnych. W suszarni wykorzystywane jest nadmiarowe ciepło, które powstaje w chłodniku klinkieru, co oznacza dodatkowy odzysk ciepła z instalacji cementowej. W modernizowanej obecnie Cementowni Małogoszcz zostanie natomiast zastosowana pierwsza w Polsce instalacja do produkcji energii elektrycznej z gazów wylotowych.

Również woda, określana jako jeden z najcenniejszych surowców, wymaga odpowiedzialnego zarządzania jej zasobami. Cementownie na przestrzeni lat ograniczają zużycie wody w procesach produkcyjnych, a także dążą do zamknięcia jej obiegu. Lafarge Polska nawadnia lasy wodą z wyrobisk górniczych, a projekt nawodnienia blisko 500 ha lokalnych lasów wodą z kopalni kamienia realizuje Cementownia Ożarów. Z kolei woda, odpompowywana z wyrobiska kredy w Cementowni Chełm, jest wykorzystywana do zaopatrzenia w wodę pitną miasta Chełm.

Masz pytanie?