Na terenie zakładów, wchodzących w skład sektora cementowego, a także wokół nich znajduje się szereg zbiorników wodnych. Są one wykorzystywane przez wędkarzy, w tym koła zrzeszające pracowników cementowni. Nie tylko organizują one zawody wędkarskie, ale również działają na rzecz lokalnych ekosystemów.

Lokalne inicjatywy

Cement Ożarów wspierał organizację Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezesa Cementowni w Piotrowicach nad Wisłą, w okolicach Ożarowa. Zawody skierowano m.in. do członków Koła Wędkarskiego nr 24, działającego w Ożarowie oraz pracowników firmy, którzy preferują ten sposób spędzania wolnego czasu. Podobny charakter miały zawody o Puchar Prezesa Zarządu CEMEX Polska, organizowane przez PZW w Chełmie na rzece Bug. Wędkarze z okolic Chełma troszczą się o środowisko naturalne w sąsiedztwie zbiorników wodnych - włączyli się między innymi do ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka. W ramach tej inicjatywy posprzątali Bug na kilkukilometrowym odcinku w okolicach Kolemczyc.

Również pracownicy Cementowni Warta zaangażowali się w zawody wędkarskie. Funkcjonująca w zakładzie drużyna po złowieniu określonej ilości ryb wypuszcza je do jeziora, tym samym troszcząc się o środowisko i promując etyczne wędkowanie. Pracownicy Cementowni Warta uczestniczą nie tylko w lokalnych rozgrywkach - organizowanych przez sąsiednie koła wędkarskie, ale również w zawodach na poziomie okręgowym i krajowym.

Wśród pracowników Cementowni Odra także nie brakuje miłośników wędkarstwa. Powołali oni do życia lokalne Stowarzyszenie Miłośników Wędkarstwa, stawiając sobie za cel zagospodarowanie zlewiska wodnego nieczynnej kopalni wapienia przy ul. Budowlanych - wraz z pasem przybrzeżnym od strony wschodniej, sukcesywne zarybianie zbiornika oraz wybudowanie pomostów dla wędkarzy. Chcą również prowadzić działania edukacyjne, w tym propagować wędkarstwo rekreacyjne i sportowe, popularyzując zasady etyki wędkarskiej, w tym ochronę rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Rekultywacja terenów wokół zakładów

Już prawie 50 lat działa zakładowe Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Cementowni Kujawy, którego reprezentanci cyklicznie zajmują czołowe lokaty w zawodach ogólnopolskich i lokalnych. Lafarge Polska wyszło również z inicjatywą rekultywacji żwirowni w Dębinie Łętowskiej. Prace zostały zakończone w 2018 r., obejmując obszar 32 ha terenu. Tworząc plan rekultywacji założono, że zbiornik wodny będzie służył także hodowli ryb, z uwzględnieniem wędkarstwa rekreacyjnego. W czerwcu Fundacja Lafarge Wspólnie i wolontariusze uporządkowali tereny w sąsiedztwie rzeki Biała Nida i Zbiornika Zakrucze. W ten sposób zadbali o środowisko na terenie, na którym działa Koło Karaś Małogoszcz PZW - zrzeszające również pracowników cementowni.

O zarybianie zbiorników w sąsiedztwie dbają również przedstawiciele koła PZW nr 24 w Ożarowie. Prowadzą akcje zachęcające do łowienia ryb i wypuszczania do wody złapanych osobników, aby dbać o poziom zarybienia w zbiornikach wodnych w okolicach Ożarowa. Z kolei w ramach programu „Aktywni w Regionie” Grupa Górażdże dofinansowała między innymi Okręg PZW w Opolu - koło w Strzelcach Opolskich, wspierając realizację organizację imprez sportowo-wędkarskich dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Koło PZW Gogolin, działające w sąsiedztwie zakładów Grupy Górażdże, co roku prowadzi szeroko zakrojone akcje zarybiania, których celem jest wspieranie rozwoju fauny w lokalnych zbiornikach wodnych. PZW w Strzelcach Opolskich realizuje z kolei akcje zachęcające do dbania o czystość w sąsiedztwie zbiorników wodnych. Natomiast jednym z elementów troski o bezpieczeństwo wędkarzy nad wodą są cyklicznie organizowane w regionie pokazy działań ratowniczych straży pożarnej.

Zawody, w tym organizowane przez Towarzystwo Wędkarskie „Nowiny”, regularnie odbywały się także na terenie wypełnionego wodą kamieniołomu w zakładzie Dyckerhoff Polska. Z czasem poziom wody w zbiorniku się obniżył, a firma rozpoczęła jego rekultywację. Wśród proponowanych form zagospodarowania terenu nieczynnego kamieniołomu „Zgórsko” znajduje się zaopatrywanie wyrobiska w wodę z odwadniania kopalni „Kowala” lub realizacja pływającej farmy solarnej.

Ogólnopolska rywalizacja

Na stałe do kalendarza imprez wędkarskich wpisały się Ogólnopolskie Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”. W 2022 r. wędkarze gościli na Zalewie Korzeniec w miejscowości Kobiór. W zawodach wystąpiło 12 drużyn reprezentujących m.in.: Lafarge Cement (Cementownie Kujawy i Małogoszcz), Cementownię Odra, Dyckerhoff Polska, Cement Ożarów, Trzuskawica czy Okręg Świętokrzyski ZZ „Budowlani”.

W zawodach sklasyfikowano 36 zawodników indywidualnych. Zwyciężył Andrzej Poradowski z Cementowni Odra, przed Tomaszem Słomowiczem z Lafarge Cement (Cementownia Kujawy) i Grzegorzem Kwaśniewskiem. Drużynowo zwyciężyła ekipa Lafarge Cement (Cementownia Kujawy) przed Lafarge Cement (Cementownia Małogoszcz) i reprezentantami Cementowni Odra.

Masz pytanie?