Sektor cementowy w Polsce jest skupiony wokół 12 zakładów, w tym 10 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym. Branża działa nie tylko globalnie, ale również lokalnie, budując dobre relacje sąsiedzkie. Budżety gmin i powiatów bezpośrednio zasilają podatki, przyczyniając się do rozwoju samorządów. Przemysł cementowy wspiera także lokalne aktywności, działania społeczne i proekologiczne, ochronę zdrowia, kulturę czy sport.

Fundacje wspierają lokalnie

Z myślą o wspieraniu i współtworzeniu inicjatyw społecznych - podejmowanych przez społeczność lokalną w miejscowościach, w których działają zakłady firmy - powstała Fundacja CEMEX - Budujemy Przyszłość. Jej filarami są organizowane od ponad dekady konkursy: grantowy „Fabryka Pomysłów” dla NGO i instytucji edukacyjnych oraz wolontariatu. W pierwszym z nich przyznano już ponad 250 grantów dla 114 organizacji i szkół z 54 miejscowości, a w drugim zrealizowano blisko 180 projektów. Kluczowe obszary to ochrona środowiska i bioróżnorodności, edukacja, sport, kultura i aktywność obywatelska.

10-lecie obchodziła w 2022 r. Fundacja Górażdże - Aktywni w Regionie, której celem jest stałe wspieranie lokalnej społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność. Fundacja realizuje programy: grantowy i wolontariatu pracowniczego z obszarów takich jak: nauka i oświata, ekologia, kultura i ochrona zabytków, sport, ochrona i promocja zdrowia oraz szeroko pojęta dobroczynność. Aktualny bilans „Aktywnych w Regionie” to ponad 450 zrealizowanych projektów.

Od 2016 r. wsparcie dla lokalnych społeczności z najbliższego sąsiedztwa zakładów zapewnia Fundacja Lafarge - Wspólnie. W ramach programu „Wspólnie dla regionu” firma finansuje projekty na rzecz klimatu, środowiska, przestrzeni i zdrowia. Z kolei „Zielone Laboratorium Lafarge” to ogólnopolski program edukacyjny, dzięki któremu uczniowie z klas IV-VI poznają ważne zagadnienia związane z ochroną środowiska i klimatu. Kolejnymi z filarów aktywności fundacji są: wolontariat pracowniczy, realizowany w ramach akcji „Ludzie Lafarge”, a także międzynarodowy konkurs architektoniczny - LafargeHolcim Awards.

Na rzecz ochrony zdrowia, oświaty, kultury i sportu

Firmą, w pełni zaangażowaną w poprawę warunków życia lokalnej społeczności, jest również Cement Ożarów. Wspiera ona lokalne inicjatywy, w tym w obszarach edukacji - w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady „Buduj z Pasją” czy ochrony zdrowia. Firma współpracuje z samorządem przy organizacji lokalnych wydarzeń - na czele z Dniami Ożarowa - i jest mecenasem Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” oraz wspiera lokalny sport - kluby ALIT Ożarów i Ogniwo Chełm, a także wydarzenia takie jak Bałtowski Cross.

Lokalne działania społeczne w obszarach edukacji, sportu czy ochrony środowiska realizuje Cementownia Warta. Firma finansuje stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach programu „Równe Szanse” Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego. Organizuje także konkurs Warta Bike, zachęcając nie tylko do aktywności fizycznej, ale także do docenienia piękna lokalnej przyrody - podobnie, jak ma to miejsce podczas cyklicznych spacerów przyrodniczych ramach Zielonej Akademii Warty i programu Eko Warta. Cementownia angażuje się również w lokalne inicjatywy, takie jak Charytatywny Bieg Leśny Cross Patówka czy Klub Biegacza Warta.

Aktywności w regionie inicjuje i wspiera Cementownia Odra, angażując się w obszary kultury, sportu, zdrowia, nauki czy edukacji. Firma dostarczyła prezenty gwiazdkowe dla wychowanków Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego w Bierutowie, a także realizuje projekty charytatywne na rzecz Fundacji Dom. Jako sponsor włącza się w realizację konkursu „Aneks” i projektu „To MY tworzymy Świat”, organizowanych przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. Od lat sponsoruje lokalny sport, w tym drużynę piłki ręcznej KPR Gwardia Opole, Sekcję Piłki Siatkowej Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Opolskiej i Miejski Klub Sportowy z Kluczborka.

Działania społeczne, edukacyjne czy związane z ochroną zdrowia realizuje w otoczeniu lokalnym Dyckerhoff Polska. Firma wsparła inicjatywę „Dom z Serca”, obejmującą budowę nowego domu dla 16-osobowej rodziny pani Magdaleny z Wierzbicy. Dyckerhoff angażuje się w promowanie profilaktyki raka wśród kobiet, jak również współpracuje z uczelniami i placówkami oświatowymi w regionie, takimi jak Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego i Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach czy szkoła podstawowa w Bolechowicach.

Masz pytanie?