Bezpieczeństwo produkcji to z jednej strony troska o zdrowie pracowników, ale również o otoczenie, w jakim funkcjonują cementownie. Branża aktywnie uczestniczy w projektach promujących bezpieczeństwo wśród lokalnych społeczności. Cementownie podejmują szereg inicjatyw, których celem jest edukacja najmłodszych oraz wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa.

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa

Temat bezpieczeństwa jest podejmowany w trakcie imprez plenerowych. Taką inicjatywę wsparł Cement Ożarów, która zaangażował się w organizowany w gminie piknik rodzinny „Bezpieczeństwo-Wspólna Sprawa”. Spółka była jednym ze współorganizatorów wydarzenia, razem z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach, Komendą Powiatową Policji w Opatowie i lokalnym samorządem. Podczas pikniku, skierowanego do rodzin z dziećmi, edukowano m.in. na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Podobną inicjatywę, odbywającą się na Kujawach, wspiera Lafarge Polska. Co roku w regionie organizowany jest „Rodzinny Piknik Bezpieczeństwa”, który stanowi część kontynuowanej od ponad dekady inicjatywy „Miesiąc Bezpieczeństwa”. W trakcie wydarzenia uczestnicy mają okazję zaznajomienia się z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz bliższego poznania tematyki bezpieczeństwa.

Cementownia Kujawy w ramach „Miesiąca Bezpieczeństwa” wyszła z inicjatywą podnoszenia świadomości w dziedzinie BHP wśród pracowników, ich rodzin, podwykonawców i klientów. We współpracy z Geocycle zorganizowała ekologiczny konkurs dla szkół „Naturę szanuję, rozważnie postępuję”. W ramach tej inicjatywy, w Bibliotece Publicznej w Barcinie odbył się turniej szachowy o Puchar Dyrektora Cementowni Kujawy.

Kształtując właściwe postawy

W kontekście funkcjonowania w konkretnym otoczeniu społecznym, CEMEX Polska wsparł program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych „Mistrzowie Bezpieczeństwa”. Pomaga on kształtować bezpieczne zachowania i nawyki wśród najmłodszych. Częścią tej inicjatywy były warsztaty - przeprowadzone w szkołach w Chełmie, Rudnikach oraz Jaroszowcu.

Kolejną z inicjatyw jest współpraca Cementowni Warta z Fundacją „Jestem Widoczny Jestem Bezpieczny”, która wraz z Komendą Powiatową Policji w Pajęcznie odwiedza szkoły w powiecie, rozmawiając o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, bezpiecznym poruszaniu się po drodze oraz prawidłowym zachowaniu się pieszych jako uczestników ruchu drogowego.

Projekt „Bezpieczne wakacje”, promujący tematykę bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym to z kolei jedna z inicjatyw, zrealizowana dzięki grantowi Fundacji Górażdże - Aktywni w Regionie. W organizowane co roku Dni Bezpieczeństwa, Grupa Górażdże angażuje także najmłodszych, aby promować prawidłowe postawy i angażować dzieci i młodzież poprzez Rodzinny Konkurs Plastyczny.

Wsparcie dla strażaków

Przemysł cementowy angażuje się w inicjatywy, ukierunkowane na poprawę poziomu bezpieczeństwa lokalnych społeczności, także poprzez wsparcie zakupu sprzętu dla straży pożarnych. Cementownia Warta dofinansowała zakup przez OSP w Działoszynie nowego wozu strażackiego. Inwestycja została zrealizowana dzięki współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Opolscy strażacy zyskali natomiast nowoczesny, specjalistyczny zestaw szkoleniowy do ćwiczeń ratunkowych w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, przekazany przez Cementownię Odra. Fantom do ćwiczeń w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a dokładnie manekin wraz z programem komputerowym do analizy resuscytacji krążeniowo-oddechowej i zestawem kończyn, został uroczyście przekazany na ręce Opolskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej.

Masz pytanie?