Agresja Rosji na Ukrainę budzi nasz głęboki sprzeciw, dlatego solidaryzujemy się i wspieramy ofiary rosyjskiej agresji. Stowarzyszenie Producentów Cementu wsparło finansowo Caritas Polska, która realizuje pomoc dla Ukrainy w Polsce oraz za granicą. Niezależnie od tego każdy z producentów, w różnej formie, również wspiera społeczeństwo Ukrainy.

Wsparcie dla Ukrainy

SPC wsparło Caritas Polska, która realizuje pomoc dla Ukrainy w Polsce oraz za granicą. W ramach działań zagranicznych, organizacja pomaga finansowo oraz poprzez transporty humanitarne na teren Ukrainy. W Polsce udziela uchodźcom z Ukrainy pomocy rzeczowej, żywnościowej i w zakwaterowaniu. Jest też obecna z pomocą doraźną przy punktach recepcyjnych.

Dyckerhoff Polska sfinansował i zorganizował transport pomocy humanitarnej dla rodzin pracowników Dyckerhoff Ukraina. Objął on ponad 30 palet wypełnionych żywnością, lekarstwami i wszystkimi najpotrzebniejszymi rzeczami. Firma pomogła również w ewakuacji członków rodzin pracowników Dyckerhoff Ukraina, a cały zespół wspiera kolegów z Ukrainy w obszarze socjalno-bytowym, formalnym i legalizacyjnym, w organizacji oraz logistyce działań, jak również w najpilniejszych potrzebach.

Cementownia Warta przekazała darowiznę na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej, Unicef Polska oraz Polskiej Misji Medycznej w celu wsparcia pomocy humanitarnej, w tym opieki nad dziećmi, a także zakupu środków medycznych i leków. Darowiznę Polskiej Akcji Humanitarnej i Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi przekazał także Lafarge Polska. Cement Ożarów uruchomił z kolei specjalny program wolontariatu pracowniczego na rzecz uchodźców Ukrainy, a także zorganizował punkty zbiórek rzeczowych w zakładach oraz wsparł lokalne inicjatywy pomocowe.

Razem z samorządami

We współpracy z samorządem, Grupa Górażdże przygotowała miejsca noclegowe dla uchodźców z Ukrainy w województwie opolskim, a pracownicy zaangażowali się w pomoc bezpośrednią. W kooperacji z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki firma przekazała środki finansowe na zakup leków i materiałów medycznych w ramach transportu darów dla miejskiego szpitala w Iwano-Frankiwsku. Grupa Górażdże wsparła także uchodźców z Ukrainy oraz działania pomocowe w zakresie transportowo-logistycznym. Również Cementownia Odra zapewniła miejsca noclegowe dla uchodźców, remontując pokoje w dawnym Domu Robotnika i przyjmując pod opiekę matki z dziećmi, które uciekły przed wojną. Zakwaterowane rodziny mają zapewnione wyżywienie, środki czystości oraz stałą pomoc załogi.

Środki pierwszej potrzeby do ośrodków recepcyjnych przekazał CEMEX Polska, a te działania dodatkowo wsparli pracownicy w ramach zbiórki darów rzeczowych. Fundacja „Budujemy Przyszłość” we współpracy z samorządem przekazała ponad 600 wyprawek szkolnych potrzebującym dzieciom z Chełma, Rudnik i Jaroszowca, aby umożliwić im jak najszybsze rozpoczęcie nauki w Polsce. Fundacja już po raz trzynasty przyznała granty w konkursie „Fabryka Pomysłów”, w tym roku obejmujące 12 projektów, wspierających włączenie uczniów i uczennic - uchodźców z Ukrainy do polskiego systemu edukacji oraz integrację środowisk polskich i ukraińskich.

Masz pytanie?