Bezpieczeństwo stanowi jeden z kluczowych obszarów funkcjonowania branży cementowej. Wszystkie zakłady w swojej codziennej działalności przywiązują szczególną troskę do zdrowia pracowników, jak również do otoczenia, w którym funkcjonują.

Kluczowa wartość: bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo pracy od lat jest priorytetem w przemyśle cementowym. W procesie całkowitej modernizacji zakładów ogromny nacisk został położony na zwiększenie bezpieczeństwa - zarówno pracowników, jak i kontrahentów. Od początku istnienia, w strukturze Stowarzyszeniu Producentów Cementu działa Zespół ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa, skupiający ekspertów ze wszystkich zakładów cementowych w Polsce. SPC aktywnie uczestniczy również w pracach zespołu ds. bezpieczeństwa w Europejskim Stowarzyszeniu Przemysłu Cementowego - CEMBUREAU.

Do istnienia obecnych - podwyższonych standardów w zakresie BHP w cementowniach - przyczyniły się nie tylko inwestycje, ale przede wszystkim zmiana kultury i świadomości BHP. Przemysł cementowy dąży do celu - zero wypadków, aktywnie działając w tym zakresie - poprzez SPC, wymianę dobrych praktyk czy kontakty służb BHP. Producenci cementu stale współpracują z Inspekcją Pracy w ramach wdrażania praktyk podwyższających bezpieczeństwo zarówno w zakładach, jak i poza nimi, w tym podczas transportu materiałów.

Edukacja i wymiana doświadczeń

Wspólną inicjatywą branży są zorganizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu Zawody w Ratownictwie Medycznym Przemysłu Cementowego w Polsce, które po raz pierwszy odbyły się w 2022 r. Wzięło w nich udział kilkanaście zespołów, reprezentujących cały sektor. Rywalizacja pozwoliła zwrócić uwagę na znaczenie bezpieczeństwa w codziennej produkcji, realizowanej w cementowniach rozsianych po całej Polsce.

Zagadnienia dotyczące szeroko pojętego BHP były także omawiane podczas konferencji „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w przemyśle cementowym”, która odbyła się w Chełmie pod patronatem Głównego Inspektora Pracy i we współpracy ze związkami zawodowymi. Szkolenie z ratownictwa medycznego jest natomiast organizowane dla uczestników wydarzeń branżowych, w tym Dni Betonu.

Nagrodzeni za działania na rzecz bezpieczeństwa

CEMEX Polska został wyróżniony Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy za zaangażowanie w poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony pracowników. Firma Dyckerhoff jest z kolei laureatem konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”. Lafarge Polska otrzymał natomiast tytuł „Solidny Pracodawca Roku”, a Lafarge Polska - „Top Employer 2022”. Tytuł „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” zdobyła Cementownia Warta, z kolei Cementownia Odra otrzymała godło „Europejski Standard”.

Grupa Górażdże nagradza pracowników za troskę o bezpieczeństwo. Nagrody dla laureatów konkursu Złote Kaski zostały wręczone podczas uroczystej gali, w trakcie której podsumowano także tegoroczne akcje organizowane w ramach Dni Bezpieczeństwa, program mentoringu pracowniczego oraz podziękowano zespołom reprezentującym Grupę Górażdże podczas Zawodów w Ratownictwie Medycznym Przemysłu Cementowego w Polsce.

Bezpieczeństwo na co dzień

Dni Bezpieczeństwa co roku organizuje także Lafarge Polska. W ostatnich latach były one poświęcone m.in. Krytycznym Punktom Kontrolnym czy zapobieganiu urazom pod hasłem „Myśl przed, a nie po - później życie może być trudniejsze”. Ubiegłoroczne Dni Bezpieczeństwa zostały połączone z jubileuszem 50-lecia Cementowni Kujawy. Dni BHP organizował również CEMEX Polska, a w ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa firma realizuje m.in. program „Przywództwo w Zakresie Bezpieczeństwa Pracy”.

Kampanię Bezpieczeństwa realizuje Cement Ożarów, kładąc nacisk na takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo transportu oraz wykonawców, prace szczególnie niebezpieczne, środki ochrony indywidualnej, bezpieczeństwo przy robotach drogowych czy pierwsza pomoc. W ramach kampanii organizowane są działania edukacyjne, warsztaty oraz szkolenia praktyczne i teoretyczne. Po raz kolejny odbył się także Dzień Bezpieczeństwa w Transporcie, mający na celu udoskonalanie umiejętności praktycznych kierowców. Troska o pracowników była natomiast jednym z celów powstania nowego Centrum BHP, które utworzono w Dyckerhoff Polska. Dzięki temu projektowi pracownicy zyskali przestrzeń, gdzie mogą podnosić swoje kwalifikacje w obszarze BHP.

Masz pytanie?