Przemysł cementowy w Polsce dba o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników zakładów, wspierając również lokalne działania na rzecz ochrony zdrowia. Cementownie wspierają zakup sprzętu dla regionalnych szpitali oraz placówek medycznych, a także prowadzą działania wpisujące się w profilaktykę prozdrowotną. Zaangażowały się również w walkę z pandemią COVID-19, przekazując wsparcie finansowe i rzeczowe.

Wsparcie dla szpitali

Cementownia Odra sfinansowała zakup detektorów, które precyzyjnie ostrzegają przed szkodliwymi stężeniami tlenku węgla, dzięki czemu możliwa jest szybka ewakuacja poszkodowanych oraz zespołu medycznego. Z nowego wyposażenia korzysta Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, zarządzane przez lokalny samorząd. Cementownia Warta dofinansowała z kolei zakup respiratora dla Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie.

Zakup ambulansu dla Szpitala Św. Leona w Opatowie dofinansował Cement Ożarów. W inwestycję zaangażowali się również powiat opatowski oraz jego wszystkie gminy: Ożarów, Opatów, Lipnik, Sadowie, Iwaniska, Wojciechowice, Baćkowice, Tarłów, a także Kamieniołomy Świętokrzyskie. Wchodząca w skład Lafarge Polska Cementownia Kujawy pomogła natomiast w sfinansowaniu sprzętu medycznego dla Pałuckiego Centrum Zdrowia, które dzięki temu zakupiło specjalistyczny histeroskop, respirator, sprzęt ortopedyczny oraz bieżnię medyczną z systemem do badań wysiłkowych.

Walka z pandemią

Cement Ożarów w trakcie pandemii COVID-19 zapewnił szpitalowi w Opatowie niezbędny sprzęt, w tym lodówkę do transportu szczepionek. Ponad 10 tys. maseczek chirurgicznych, ponad 13 tys. sztuk rękawiczek, 84 przyłbice oraz 300 fartuchów przekazał CEMEX Polska dziewiętnastu organizacjom pozarządowym, placówkom medycznym oraz szkolnym, aktywnie angażując się w walkę z koronawirusem. Środki na ten cel - na rzecz Szpitala Wojewódzkiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu - przekazała Cementownia Odra.

W ramach działań Fundacji Górażdże - Aktywni w Regionie, został uruchomiony program zwalczający skutki pandemii COVID-19. W 2020 r. zostało z niego dofinansowanych 40 lokalnych projektów, realizowanych zarówno przez placówki medyczne, jak również przez jednostki samorządowe, OSP czy NGO. Objęły one zakup materiałów ochrony osobistej, sprzętu medycznego czy dezynfekującego, a także działania społeczne. W 2021 r. Fundacja Górażdże kontynuowała program, z którego skorzystały 24 podmioty, a dotacje zostały przeznaczone m.in. na zakup sprzętu medycznego.

Lafarge Polska przekazał 800 kombinezonów ochronnych oraz 10 tysięcy maseczek chirurgicznych dla czterech regionalnych szpitali zakaźnych. Środki ochrony osobistej zostały rozdysponowane w placówkach w Bolesławcu, Bydgoszczy, Kielcach i Krakowie. Firma przekazała również testy dla Szpitala Powiatowego w Limanowej i Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie, a także kombinezony i maseczki ochronne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Wsparcia finansowego na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej przez lokalne szpitale udzieliła Cementownia Warta, organizując również akcje oddawania krwi i osocza.

Masz pytanie?