Jednym z obszarów aktywności branży cementowej jest współpraca z ośrodkami akademickimi, kształcącymi przyszłych architektów, a także regularna praca ze studentami. Ma ona różnorodny wymiar - od konkursów, przez warsztaty, po wspólne działania edukacyjne. Wszystko po to, aby wspólnie budować fundamenty dla dobrej architektury.

Niemal 25 lat doświadczeń

Wśród inicjatyw przeznaczonych dla studentów architektury warto wymienić warsztaty "Architektura Betonowa". To wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Producentów Cementu, Katedry Projektowania Architektonicznego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Katedry Technologii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Inicjatywa już na stałe wpisała się do kalendarza akademickiego, a w warsztatach uczestniczą studenci z całej Polski.

W tym roku na początku września studenci wezmą udział w warsztatach pod hasłem "Tron króla Minosa". Przez pięć dni ich działania będą się koncentrować na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu formy, która zostanie zabetonowana. Podsumowaniem warsztatów będzie prezentacja i wystawa wykonanych prac. Projekt promuje nie tylko kreatywność i pomysłowość studentów, ale rozwija również kompetencje w pracy zespołowej - uczestnicy tworzą bowiem swoje projekty w 5 pięcioosobowych grupach. Zadaniem każdego zespołu jest opracowaniem projektu technicznego, a następnie wykonanie stworzonej realizacji.

Dużym zainteresowaniem adeptów architektury cieszy się również coroczny konkurs "Architektura Betonowa". W tym roku odbywa się już 24. edycja konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej, której autor w danym roku akademickim na wyższej uczelni architektonicznej w Polsce uzyskał stopień magistra inżyniera architekta. Zainicjowany w 2000 r. konkurs jest organizowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu, a prowadzony przez Katedrę Architektury Mieszkaniowej i Kompozycji Architektonicznej WA PK.

Powołanie do życia konkursu „Architektura Betonowa” zrodziło się z przekonania o potrzebie zwrócenia uwagi dyplomantów na walory materiału budowlanego, który staje się elementem szczególnej gry o kształt architektury. Jaką rolę w tej grze pełni beton? Mówi się, iż dla architekta jest on tym, czym diament dla jubilera - odpowiednio oszlifowany staje się brylantem. Wieloletnia historia konkursu doskonale wpisuje się we współpracę branży ze środowiskiem akademickim, cementując działania edukacyjne.

Konkursy i edukacja na każdym szczeblu

Producenci cementu realizują wiele inicjatyw dla studentów architektury z polskich uczelni. CEMEX Polska po raz drugi zaprosił studentów do konkursu "Kreuj zieloną przyszłość". Firma przyjmuje zgłoszenia od autorów prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich lub podyplomowych o tematyce innowacyjnych rozwiązań - zarówno technologicznych, jak i produktowych dla branży cementowej, betonowej lub kruszywowej. Zaprasza tym samym absolwentów, którzy obronili swoją pracę w okresie pomiędzy wrześniem 2020 r. a styczniem 2023 r.

CEMEX jest również organizatorem konkursu Förderpreis Beton Central Europe, realizowanego w Niemczech, Polsce i Czechach. W rywalizacji nagradzane są osiągnięcia naukowo-techniczne, a celem inicjatywy jest zachęcanie młodych naukowców do rozwijania się w branży, przy jednoczesnym wsparciu rozwoju produkcji, przetwarzania i zastosowania betonu i konstrukcji betonowych. Zwycięzcą ostatniej edycji konkursu został dr inż. Tobias Schack, który otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę finansową w wysokości 10 000 euro. Warto podkreślić, że wśród finalistów znalazły się również Iveta Nováková z Czech oraz dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska z Polski.

CEMEX Polska w ramach Dni Młodego Architekta 4YoungArchitects gościł między innymi na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pracownicy firmy opowiadali o niskoemisyjnych rozwiązaniach i zaprezentowali przyjazne dla środowiska technologie, możliwe do zastosowania w budownictwie. Natomiast studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej mieli okazję w ramach praktyk odwiedzić Wytwórnię Betonu Towarowego w Warszawie, gdzie zapoznali się z całym procesem produkcyjnym. CEMEX Polska jako partner strategiczny wspiera również Konkurs dla Młodych Architektów, organizowany przez miesięcznik Builder, a w ramach działań lokalnych - konkurs "Młoda architektura dla miasta Chełm".

Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże to największy projekt edukacyjny w Polsce, adresowany do studentów wydziałów budownictwa. W ramach tego przedsięwzięcia organizowane były sesje wyjazdowe, podczas których uczestnicy poznali zakłady Grupy Górażdże. Na studentów, biorących udział w zajęciach, czekały warsztaty tematyczne, zajęcia praktyczne i wykłady. Uzupełnieniem tej inicjatywy były konkursy: indywidualny z wiedzy na temat właściwości i zastosowań cementu, betonu i kruszyw oraz zespołowy - zakładający zaprojektowanie mieszanki betonowej. O zainteresowaniu tą formą podnoszenia kwalifikacji niech świadczy fakt, że w dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie 470 studentów.

Grupa Górażdże wspiera także warsztaty „Architektura Betonowa”, a kolejną z inicjatyw jest organizowanie wizyt przyszłych architektów na terenie przedsiębiorstwa. Warto przypomnieć m.in. wizytę uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu, uczestniczących równocześnie w Hufcu Pracy oraz klas o profilu technik budownictwa z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach, którzy podczas odwiedzin zakładu mieli okazję poznać funkcjonowanie cementowni oraz laboratoriów Centrum Technologicznego Betotech.

W kierunku rozwoju nowoczesnego budownictwa

W lipcu 2023 r. Lafarge Polska oraz Politechnika Bydgoska podpisali umowę o współpracy, obejmującej m.in. wdrożenie programu stypendialnego, organizację praktyk studenckich czy stworzenie programu stażowego dla najzdolniejszych studentów. Firma będzie wspierać również konkursy na prace dyplomowe oraz przygotowywać wizyty studyjne w zakładach. Spółka organizuje od kilku lat prestiżowy, międzynarodowy konkurs architektoniczny LafargeHolcim Awards. Do inicjatywy zgłaszane są projekty łączące zrównoważone rozwiązania z dążeniem do architektonicznej doskonałości, a w rywalizacji uczestniczą także studenci i absolwenci.

Cementownia Odra wyszła do studentów architektury z inicjatywą architektoniczno-naukową. Zaprosiła bowiem Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej i działające tam koło naukowe Industria do udziału w konkursie na projekt koncepcyjny muzeum. Cementownia Odra wskazała jedynie, że placówka mogłaby powstać w jednej z dwóch lokalizacji - w dawnym Domu Robotnika lub na terenie, na którym pozostał częściowo zburzony zbiornik, dawniej wykorzystywany do produkowania cementu metodą mokrą. Poprzez tę inicjatywę organizatorzy chcieli pobudzić kreatywność i pozyskać nowatorskie rozwiązania oraz oryginalne pomysły, dotyczące zagospodarowania jednej lub obu lokalizacji przewidywanych pod muzeum.

Od wielu lat Cementownia Odra współpracuje także z Politechniką Opolską. Firma wspiera uczelnię m.in. w zakresie: zakupu maszyn i urządzeń badawczych dla Wydziału Budownictwa, udostępnianiu maszyn i urządzeń w cementowni do celów badań naukowych czy organizacji staży i praktyk dla studentów. Jednocześnie firma pamięta o studentach, promując prace dyplomowe dotyczące zastosowania betonu w budownictwie.

Od teorii do praktyki

Cementownia Warta realizuje wspólne przedsięwzięcia z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Przedsiębiorstwo wspiera inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego „Żuraw”. W ramach tej współpracy studenci Politechniki Łódzkiej mogą odwiedzać zakład i poznawać specyfikę jego funkcjonowania. W ramach tych działań, Studenckie Koło Naukowe „Żuraw” przedstawiło m.in. koncepcję budowy betonowego kajaka na konkurs „Betonkanorace 2019”, który odbył się w Holandii.

Przedstawiciele Cement Ożarów w ramach współpracy z uczelniami odwiedzają - w ramach cyklicznych wizyt - Politechnikę Rzeszowską i tamtejszy Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, realizując zajęcia dla studentów. Zakład w Ożarowie odwiedzają z kolei młodzi adepci architektury, poznając specyfikę jego funkcjonowania. Firma cyklicznie gości także studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Świętokrzyskiej czy Politechniki Rzeszowskiej.

Masz pytanie?