Dzięki programowi inwestycyjnemu o wartości 12 mld zł, przemysł cementowy w Polsce jest najnowocześniejszy w Europie, w tym jest zdecydowanym liderem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych. Branża wdraża kolejne innowacje, wspiera naukę czy start-upy, aby stale doskonalić rozwiązania materiałowe i technologiczne.

Ku przyszłości drogownictwa i miast

Grupa CRH, w skład której wchodzi Cement Ożarów, uruchomiła nowy program dla start-upów. Jego główny cel stanowi zapoczątkowanie nowej generacji technologii budowy dróg. Polskie innowacyjne firmy mogą dołączyć do udziału w programie i współpracy z CRH, aby uzyskać finansowanie swojego pomysłu, a także przetestować technologię w ramach programów pilotażowych w Europie i Ameryce Północnej.

Technologię betonu wodoprzepuszczalnego rozwija Holcim Polska. We współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizuje projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest określenie wpływu nawierzchni z betonu wodoprzepuszczalnego na ekosystem, w tym w zakresie: małej retencji wody, wpływu nawierzchni na jej temperaturę, spływu powierzchniowego wody oraz możliwości rozwoju drzew w obecności takiego rodzaju nawierzchni.

Innowacje wobec wyzwań klimatycznych

Cementownia Warta zdobyła Godło Promocyjne Jakość Roku za cement, który jest odporny na... upał, odpowiadając na zmiany klimatu oraz umożliwiając realizację inwestycji pomimo wysokich temperatur w okresie letnim. Gdy temperatura powietrza osiąga 30°C, wylewanie betonu nie zawsze jest możliwe. Dzięki zastosowaniu cementu o niskim cieple hydratacji, nawet w takich warunkach można kontynuować prace budowlane.

Buzzi Unicem, w skład którego wchodzi Dyckerhoff Polska, wprowadza nową linię cementów - wydajnych pod względem CO2. Powstały one poprzez dobór odpowiednich aktywnych dodatków, częściowe zastąpienie klinkieru, optymalizację warunków mielenia i mieszania oraz zastosowanie dodatków nowej generacji. Wpisuje się to w podejście 5C - klinkier, cement, beton, budownictwo i (re)karbonatyzacja - w kierunku przemysłu neutralnego dla klimatu.

Konkursy kreują innowacje

CEMEX Polska po raz trzeci zorganizował konkurs dla studentów pod hasłem "Kreuj zieloną przyszłość z Cemex", na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, inżynierską lub podyplomową o tematyce innowacyjnych rozwiązań - zarówno technologicznych, jak i produktowych dla branży cementowej, betonowej oraz kruszywowej. W obecnej edycji konkursu wpłynęło 30 zgłoszeń, a spośród nich zostanie wyłonionych 10, których autorzy będą rywalizować o nagrody.

Heidelberg Materials Polska wspólnie z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską oraz inżynierską. Jego cel stanowi zachęcenie absolwentów studiów I oraz II stopnia do zgłębiania inżynierii materiałowej i ceramiki w kontekście przemysłu cementowego. Nagrody zostały wręczone podczas jubileuszu Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Cementownia Odra we współpracy z Uniwersytetem Opolskim organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską, dotyczącą oddziaływania przemysłu na środowisko. Celem jest między innymi przedstawienie, jak na przestrzeni lat inwestycje branży cementowej ograniczyły jej wpływ na środowisko, rozwój realizowanych przez studentów projektów badawczych, a także wskazanie inspiracji na przyszłość.

Masz pytanie?