Kolejne nagrody, wyróżnienia i certyfikaty, potwierdzające działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, zostały przyznane producentom cementu. Dotyczą one zarówno innowacji i niskoemisyjnych materiałów budowlanych, jak i działań lokalnych oraz związanych z różnorodnością.

Podczas tegorocznej, jubileuszowej, X edycji Sustainable Economy Summit, wręczono "Diamenty Sustainable Economy". Liderem ESG w Budownictwie został Heidelberg Materials Polska. Nagrodę przyznano między innymi za wdrożenie cementu o zerowej emisji netto, do którego produkcji wykorzystywana jest technologia wychwytu dwutlenku węgla, czyli CCS.

Do kolejnej edycji Przedsiębiorstwo Fair Play przystąpiła Cementownia Warta. Program jest afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a jego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Dla jego uczestników etyka biznesu: zarówno wewnątrz organizacji, jak i w procesie kształtowania pozytywnych relacji z lokalną społecznością i dbałością o środowisko naturalne, ma ogromne znaczenie.

Holcim Polska zajął 3. miejsce w kategorii "produkcja przemysłowa i chemiczna" w Rankingu ESG, organizowanym już po raz 18. w Akademii Leona Koźmińskiego. Holcim Polska otrzymał również nagrodę Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego - Cementownia Kujawy została wyróżniona w kategorii "ochrona środowiska naturalnego". Z kolei Cementownia Odra została uhonorowana Nagrodą Miasta Opola za wsparcie i mecenat nad rozwojem lokalnej kultury.

Platynowy Medal EcoVadis za osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju otrzymał Cement Ożarów. EcoVadis uznaną na całym świecie firmą audytorską, która ocenia działania i praktyki dostawców w zakresie ich społecznej odpowiedzialności biznesu, w czterech obszarach: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka biznesu i zrównoważone zakupy.

CEMEX Polska już po raz czwarty znalazł się w gronie pracodawców-liderów w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzją. W ramach badania Diversity IN Check, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wykorzystywany jest kwestionariusz, który pozwala na ocenę działań podejmowanych przez firmy w 5 obszarach tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, produkty i usługi.

Certyfikaty Environmental Product Declarations (EPD) III uzyskały cementy Dyckerhoff Polska. Poprzez udostępnienie szczegółowych informacji na temat ekologicznego śladu swoich produktów, klienci mają możliwość dokonania wyboru opartego na rzetelnych danych, dotyczących wpływu betonu na środowisko. Uzyskanie certyfikatów EPD jest krokiem w zgodzie z potrzebami rynku.

Masz pytanie?