Zagospodarowanie odpadów to jeden z najbardziej znanych obszarów działalności cementowni, który wykracza poza produkcję materiałów budowlanych. Przemysł cementowy w Polsce nie tylko jest europejskim liderem wykorzystania paliw alternatywnych, ale także pełni istotną rolę w krajowym systemie gospodarki odpadami.

Polska liderem w Europie

Nasz kraj jest trzecim europejskim producentem cementu, po Niemczech i Włoszech. Cementownie w Polsce są jednak bezkonkurencyjne na Starym Kontynencie pod względem wykorzystania paliw alternatywnych (RDF), czyli odpowiednio wysortowanych i przetworzonych odpadów. Zastępują one węgiel, umozliwiając redukcję emisji CO2, na co wskazuje Cementownia Warta. Równocześnie - co zaznacza Cement Ożarów - przekłada się to na ograniczenie ilości odpadów zalegających na składowiskach, wpisując się w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego.

Lafarge Polska podkreśla, iż wykorzystanie paliw alternatywnych stanowi dodatkową redukcję emisji poprzez dekarbonizację samego procesu produkcji. Obecnie średnie wykorzystanie paliw alternatywnych w cementowniach w Polsce wynosi blisko 80%, a celem jest osiągnięcie poziomu 90%. Jak podkreśliło Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego CEMBUREAU, ta wartość może być jeszcze wyższa - tak jak ponad 90-procentowy udział paliw alternatywnych w Cementowni Rudniki. Jeszcze wyższy wskaźnik, na poziomie 95%, odnotowała Cementownia Chełm.

Wykorzystując energię zawartą w odpadach, Cementownia Górażdże przyczynia się do ich zagospodarowania oraz do ochrony naturalnych zasobów energii. W Cementowni Odra stosowanie paliw alternatywnych jest jednym z szeregu działań, mających na celu ograniczenie emisji CO2 i obejmujących także zastępowanie surowców naturalnych zdekarbonizowanymi oraz zwiększanie udziału w składzie cementów składników innych niż klinkier.

Efektywne wykorzystanie odpadów

Cementownie wykorzystują ponad 10% generowanych w Polsce odpadów komunalnych, będąc filarem krajowego systemu gospodarki odpadami. Rocznie przemysł cementowy zużywa 1,7 - 1,8 mln ton RDF, który zawiera ok. 75% frakcji komunalnej. W skład paliw alternatywnych wchodzą także wysuszone osady ściekowe czy opony, trudne do zagospodarowania w inny sposób. Jako pierwsza w Polsce, ich wykorzystanie zapoczątkowała Cementownia Nowiny.

Jednocześnie, dzięki temperaturom w piecach cementowych sięgających od ponad 1400 do nawet 2000°C, spalanie paliw alternatywnych odbywa się w sposób bezpieczny, bezemisyjny i bezodpadowy. Co więcej, jest to znacznie bardziej efektywna forma ich zagospodarowania, ponieważ zapewnia ciepło i energię do produkcji cementu. Może także przesyłać ciepło do miejskiej sieci, tak jak planuje CEMEX Polska w ramach projektu Elektrowni Chełm.

Masz pytanie?