Przyszłość całej branży budowlanej i jej dekarbonizacja zaczyna się właśnie od materiałów budowlanych oraz od redukcji ich śladu węglowego. Tak jak w przypadku cementu, którego producenci w Polsce na przestrzeni lat obniżyli emisję CO2 o ponad 30% i stawiają sobie kolejne ambitne cele - w tym dojście do neutralności emisyjnej - odpowiadając na wyzwania wynikające z polityki klimatycznej.

W kierunku zrównoważonej przyszłości

Przemysł cementowy stawia na zrównoważoną przyszłość, a cała branża budowlana i producenci materiałów wspólnie ją tworzą. Dziś jako kolejny kamień milowy wskazujemy 2030 r., kiedy to - zgodnie z założeniami pakietu „Fit for 55” - emisja powinna zostać zredukowana właśnie o 55%. To cel bardzo ambitny i obejmujący nie tylko budownictwo, ale również transport czy lotnictwo. Budownictwo jest równocześnie jednym z kluczowych sektorów, którego dotyczy trwająca transformacja.

W tym miejscu warto podkreślić, iż dalsza dekarbonizacja produkcji materiałów budowlanych wymaga ogromnych nakładów sił i środków. W przypadku cementu około 63% emisji CO2 pochodzących z jego produkcji to tzw. emisja procesowa. Wynika ona bezpośrednio z technologii produkcji, opartej na rozkładzie węglanu wapnia. Alternatywnej technologii wytwarzania tego kluczowego dla budownictwa materiału po prostu nie ma. W przypadku przemysłu cementowego mówi się o wykorzystaniu technologii wodorowej i takie projekty są wdrażane, jednak branża potrzebuje pełnoskalowych rozwiązań już teraz. Jak zatem dekarbonizować produkcję cementu?

Przemysł cementowy prekursorem

Poza rozwijaniem dotychczasowych rozwiązań - w tym wykorzystania paliw alternatywnych, w których stosowaniu cementownie w Polsce są europejskim liderem - przemysł cementowy staje się również prekursorem technologii CCS/U. Obejmują one wychwytywanie, transport i magazynowanie CO2. Sektor cementowy jako pierwsza branża w Polsce prowadzi kompleksowe działania w tym kierunku.

Opracowane przez ekspertów Akademii Górniczo-Hutniczej studium wykonalności zintegrowanego układu CCS dla przemysłu cementowego stanowi podstawę dla strategii branży w tym obszarze. Analiza wskazuje na możliwość wychwytu metodami MEA lub CaL do 85% emisji CO2 rocznie, a szacowane koszty dla jednej cementowni wynoszą od 0,5 do 1,5 mld zł. Takie projekty są już w przygotowaniu, również dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Innowacji. Jednocześnie technologia CCS/U posłuży także innym przemysłom energochłonnym, w tym producentom stali czy wapna.

Sektor budowlany wyznacza trendy również w obszarze dekarbonizacji. Jeżeli dodamy do tego innowacje zarówno na etapie produkcji, jak i samego procesu budowy, otrzymamy istotny wkład całej branży w realizację celów klimatycznych. Cieszę się, że podejmujecie Państwo tę tematykę i realizujecie kolejne działania, zmierzające do neutralności klimatycznej sektora budowlanego.

Masz pytanie?