Działalność branży cementowej przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie lokalnych społeczności, żyjących w sąsiedztwie zakładów. Cementownie stanowią bowiem istotne źródło wpływów, m.in. podatkowych, do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

3,8 mld zł wartości dodanej

Jak wynika z raportu "Wpływ branży cementowej na gospodarkę Polski", opracowanego przez EY Polska, przemysł cementowy w Polsce daje zatrudnienie około 3,5 tys. pracowników. Cementownie mają znaczny wpływ na gospodarkę naszego kraju oraz odgrywają istotną rolę w tworzeniu PKB. Dzięki działalności branży cementowej do budżetów jednostek samorządu terytorialnego trafiają wielomilionowe kwoty, stanowiące ogromne wsparcie w realizacji zadań gmin. Z silnej pozycji sektora korzystają samorządy m.in. z takich powiatów jak krapkowicki (woj. opolskie), opatowski (woj. świętokrzyskie), chełmski (woj. lubelskie), pajęczański (woj. łódzkie), kielecki (woj. świętokrzyskie), jędrzejowski (woj. świętokrzyskie) czy żniński (woj. kujawsko-pomorskie).

Według danych EY Polska, branża cementowa w 2017 r. wygenerowała w polskiej gospodarce ok. 3,8 mld zł wartości dodanej oraz ok. 1,9 mld złotych wpływów do budżetu sektora finansów publicznych. Ponadto, dochody sektora finansów publicznych wygenerowane przez branżę cementową mogą posłużyć do sfinansowania dodatkowych wydatków publicznych, generując w ten sposób nawet kolejne 3 mld zł wartości dodanej w polskiej gospodarce - stwierdzili analitycy EY. Cementownie odgrywają również kluczową rolę dla całego budownictwa, razem generując ok. 8% PKB.

Największe efekty dla wartości dodanej zostały wygenerowane przez branżę cementową w województwach: świętokrzyskim (632 mln PLN), śląskim (590 mln PLN), opolskim (455 mln PLN) oraz mazowieckim (400 mln PLN). Natomiast do województw, które zyskały najwięcej w kategorii zatrudnienia, należały: mazowieckie (4 340 miejsc pracy), śląskie (3 663), łódzkie (2 084), świętokrzyskie (1 791) oraz małopolskie (1 643).

Co szczególnie istotne, cementownie zlokalizowane są zwykle w mniejszych miejscowościach. Jest to wynik tradycji produkcji cementu na danym obszarze oraz dostępności surowców. Obecność tak silnych i stabilnie działających zakładów pracy zapewnia ogromny zastrzyk do budżetu samorządów. W niektórych przypadkach wpływy z podatków stanowią nawet 50% budżetu gminy. Dodatkowo, funkcjonujący w najbliższym otoczeniu zakład jest bardzo atrakcyjnym pracodawcą - przemysł cementowy tworzy bezpośrednio 3,5 tys. miejsc pracy, a pośrednio - ok. 22 tys.

Producenci cementu w czołówce

O wysokim standardzie ekonomicznym i pozytywnym wpływie zakładów na standard życia mieszkańców na łamach raportu "Wpływ branży cementowej na gospodarkę Polski" mówili samorządowcy, w tym burmistrz miasta i gminy Ożarów, Marcin Majcher. Są to efekty bezpośrednie, do których należy doliczyć także efekty popytowe: pośrednie (w ramach łańcucha dostaw) i indukowane (generowanie przez pracowników), a także zaangażowanie lokalne. Jak wynika z najnowszego rankingu - przygotowanego przez magazyn "Wspólnota" - wśród gmin wiejskich, w których znajdują się cementownie, na najwyższej pozycji (24.) uplasowały się Nowiny. Z kolei Gogolin znalazł się w czołowej trzydziestce wśród miasteczek.

Rolę producentów cementu w gospodarce - również lokalnej - oddają także rankingi, takie jak coroczna „Lista 500” Rzeczpospolitej. W gronie 10 największych podatników CIT w Polsce za 2022 r. jest z kolei Polska Grupa Kapitałowa Górażdże, za co została wyróżniona przez Ministerstwo Finansów. W prowadzonym przez resort rankingu podatników indywidualnych są także: Dyckerhoff Polska, Cementownia Odra, Lafarge Cement, CEMEX Polska oraz Cementownia Warta.

Producenci cementu są także wyróżniani za pozytywny wpływ na rozwój regionów. W organizowanym przez Serwis Samorządowy PAP konkursie „Biznes Dobry dla Gminy” nagrodzeni zostali: Górażdże Cement oraz CEMEX Polska. Co istotne, producentów cementu zgłosiły samorządy, odpowiednio: gmina Gogolin oraz gmina Rędziny, która doceniła działalność Cementowni Rudniki. Trudno o lepsze potwierdzenie pozytywnych efektów współpracy przemysłu cementowego i samorządów.

Masz pytanie?