Sektor cementowy korzysta z czystej energii, pochodzącej z farm słonecznych i wiatrowych. Zakłady realizują własne projekty OZE, a także zawierają kontrakty na zakup zielonej energii. Wszystko po to, aby sukcesywnie dekarbonizować produkcję cementu.

Cel: 100% zielonej energii

Elektrownie wiatrowe to jedno ze źródeł czystej energii dla sektora cementowego. Grupa Górażdże (Heidelberg Materials Polska) nawiązała długofalową współpracę z RWE Supply & Trading GmbH i w ramach umowy zakupi rocznie do 70 tys. MWh energii pozyskiwanej z wiatraków. Długoterminowy kontrakt został zawarty na 10 lat, podobnie jak realizowana już umowa na zakup energii z elektrowni słonecznej w Witnicy.

Lafarge podpisał umowę z firmą RWE Supply & Trading na dostawy energii elektrycznej z farm wiatrowych Windfarm Polska III - długoterminowy kontrakt został zawarty na 10 lat. Wcześniej Lafarge ogłosił powstanie farmy fotowoltaicznej o mocy 41 MW w Wierzbicy. Kolejne podpisane umowy pozwalają na uzyskanie energii z dwóch farm wiatrowych zlokalizowanych w Krasinie (35,2 MW) oraz Rywałdzie (27 MW), a celem jest pozyskanie 100% energii z zielonych źródeł do 2030 r.

Energia ze słońca dla cementowni

Zakontraktowanie 60% energii elektrycznej z farm wiatrowych i fotowoltaicznych to cel Cementowni Odra. Farmę słoneczną na terenie zakładu zrealizowała z kolei Cementownia Warta, natomiast w Cementowni Ożarów instalacje fotowoltaiczne stanęły na dachach biurowca oraz wydziału elektrycznego. Również Dyckerhoff Polska tworzy farmę słoneczną na terenie Cementowni Nowiny. Ma ona zaspokoić kilkanaście procent rocznego zapotrzebowania zakładu na energię.

CEMEX Polska zawarł długoterminowy kontrakt na dostawy zielonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z firmą Statkraft. Umowa obejmuje dostawy energii przez 8 lat, począwszy od 1 stycznia 2025 r. Zobowiązanie ma zabezpieczać około 30% rocznych potrzeb energetycznych zakładów CEMEX Polska. Firma od 2020 r. pozyskuje od spółki PGE Obrót energię w 100% pochodzącą OZE, a na terenie wytwórni betonu w Pruszkowie zrealizowała własną farmę fotowoltaiczną.

Wsparcie dla energetyki wiatrowej

Cementownie zapewniają niezbędne materiały budowlane do realizacji wiatraków. Lafarge Polska dostarczył 4,2 tys. m³ betonu o niskim śladzie węglowym na budowę farmy wiatrowej Markowice, obejmującej 13 turbin o łącznej mocy znamionowej 26 MW. Beton i kruszywa od CEMEX Polska posłużyły do realizacji farmy wiatrowej w Wartkowie oraz elektrowni wiatrowej w Lubartowie, natomiast Heidelberg Materials Polska dostarczył beton na budowę farmy wiatrowej Bąków.

Przemysł cementowy w Polsce poparł także apele Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Konfederacji Lewiatan o wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej poprzez ustanowienie minimalnej odległości 500 metrów w ustawie wyznaczającej przyszłość tego sektora. Bez OZE i bez taniej zielonej energii cementownie nie będą bowiem konkurencyjne wobec produktów importowanych do Polski spoza Unii Europejskiej.

Masz pytanie?