Działania, mające na celu rozwój opieki zdrowotnej i hospicyjnej oraz wsparcie różnorodnych aktywności w tym zakresie, są regularnie podejmowane przez przemysł cementowy. Mają one wiele wymiarów: od zaangażowania w inwestycje, przez zakup i finansowanie wyposażenia placówek, po działania promujące prawidłowe postawy oraz ochronę zdrowia wśród pracowników.

Przemysł cementowy w Polsce dba o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników zakładów, wspierając również lokalne działania na rzecz ochrony zdrowia. Cementownie wspierają zakup sprzętu dla regionalnych szpitali oraz placówek medycznych, a także prowadzą działania wpisujące się w profilaktykę prozdrowotną. Zaangażowały się również w walkę z pandemią COVID-19, przekazując wsparcie finansowe i rzeczowe.

Masz pytanie?