Kolejne nagrody, wyróżnienia i certyfikaty, potwierdzające działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, zostały przyznane producentom cementu. Dotyczą one zarówno innowacji i niskoemisyjnych materiałów budowlanych, jak i działań lokalnych oraz związanych z różnorodnością.

Działalność przemysłu cementowego obejmuje wiele obszarów: od zrównoważonego budownictwa, przez wdrażanie innowacyjnych produktów, wspieranie rozwoju gospodarczego, troskę o bezpieczeństwo czy działania lokalne. Każdy z nich spotkał się w ostatnim czasie z nagrodami oraz wyróżnieniami dla producentów cementu, jak i samych zakładów.

Przemysł cementowy w Polsce ma istotny wkład w gospodarkę - w ujęciu globalnym i lokalnym - wdraża także innowacyjne rozwiązania w branży budowlanej. Wszystkie te działania, podobnie jak związane z bezpieczeństwem i troską o pracowników, są doceniane w kolejnych konkursach oraz plebiscytach.

Działalność biznesowa, troska o pracowników i bezpieczeństwo czy zrównoważony rozwój to tylko niektóre z obszarów, za które wyróżniani są producenci cementu. Cementownie od lat znajdują się w gronie laureatów prestiżowych nagród.

Działania sektora cementowego na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały po raz kolejny docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W najnowszej edycji raportu zostało wyróżnionych łącznie kilkanaście dobrych praktyk, realizowanych przez CEMEX Polska oraz Grupę Górażdże i obejmujących m.in. rozwój wykorzystania OZE, działania na rzecz ochrony i rozwoju bioróżnorodności, przeciwdziałanie pandemii COVID-19 i zwalczanie jej społecznych skutków czy integrację, edukację i wsparcie dla społeczności lokalnych.

Masz pytanie?