Obecnie jesteśmy świadkami coraz częstszego stosowania druku 3D. Nie brakuje przykładów skutecznego wykorzystania tej technologii również w budownictwie. Podobnie jak w przypadku tradycyjnych konstrukcji, pierwszym wyborem materiału do druku 3D jest beton.

Na przestrzeni lat zmieniło się podejście do projektowania miast, co wymaga stosowania nowych materiałów. Producenci cementu i betonu wprowadzają rozwiązania, które wpisują się w zrównoważone budownictwo oraz wspierają retencję wody w miastach - takie jak beton wodoprzepuszczalny - zwany także jamistym.

Przemysł cementowy w Polsce jest skupiony wokół 12 zakładów i stanowi jeden z kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Dzięki programowi inwestycyjnemu o wartości ponad 12 mld zł, krajowe cementownie stały się jednymi z najnowocześniejszych w Europie. Branża stawia na badania i rozwój, wdrażając kolejne innowacje, w tym na rzecz dekarbonizacji.

Beton niskoemisyjny - wytwarzany z wykorzystaniem cementu o niskim śladzie węglowym - zyskuje na popularności. Obecnie w Polsce realizowane są kolejne inwestycje, gdzie jednym z kluczowych materiałów budowlanych jest właśnie ten materiał. Zielona rewolucja oraz mocniej wpływa na sektor budowlany i determinuje technologie stosowane przy realizacji nowoczesnych budynków.

W Polsce powstaje coraz więcej dróg o nawierzchni betonowej - zarówno w sieci tras krajowych i autostrad, jak i lokalnie, gdzie budują je samorządy. Drogi w tej technologii są doceniane za trwałość liczoną w dekadach, niższe koszty realizacji czy wyższe bezpieczeństwo. Są także zrównoważonym rozwiązaniem, co ma istotne znaczenie z perspektywy środowiskowej.

Przyszłość całej branży budowlanej i jej dekarbonizacja zaczyna się właśnie od materiałów budowlanych oraz od redukcji ich śladu węglowego. Tak jak w przypadku cementu, którego producenci w Polsce na przestrzeni lat obniżyli emisję CO2 o ponad 30% i stawiają sobie kolejne ambitne cele - w tym dojście do neutralności emisyjnej - odpowiadając na wyzwania wynikające z polityki klimatycznej.

Troska o czyste powietrze i walka ze smogiem mają dzisiaj kluczowe znaczenie dla mieszkańców obszarów zurbanizowanych. Z jednej strony realizowane są projekty w obszarze termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła czy rozwoju OZE. Również budownictwo może pomóc w poprawie jakości powietrza w polskich miastach.

Od dawna mówi się, że prefabrykacja pomoże w sprostaniu wyzwaniom, przed którymi stoi sektor budowlany, a jednocześnie pozwoli na szybsze reagowanie na rosnący popyt na mieszkania. Ta technologia umożliwia bowiem realne skrócenie i uproszczenie procesu budowlanego, będąc jednocześnie bardziej zrównoważoną.

Produkcja cementu i betonu o obniżonym śladzie węglowym to kolejne z działań sektora, które wpisuje się w dekarbonizację oraz zrównoważone budownictwo. Niskoemisyjne materiały budowlane są coraz częściej stosowane na polskich budowach.

Blisko 63% emisji CO₂ w przemyśle cementowym to tzw. emisja procesowa, wynikająca z rozkładu węglanu wapnia (CaCO3). Obecnie nie istnieje inna technologia produkcji tego materiału, jednak pomimo to branża sukcesywnie dąży do redukcji śladu węglowego - zarówno poprzez inwestycje w rozwój technologii ponownego wykorzystania CO₂, jak i realizując działania wpisujące się w zrównoważone budownictwo. Jak podkreślają eksperci, dekarbonizacja budownictwa to wyzwanie, przed którym stoją zarówno producenci materiałów, jak i wykonawcy, inwestorzy oraz konsumenci.

Wbrew obiegowej opinii, produkcja cementu odpowiada jedynie za 2% emisji CO₂ w Polsce. Co więcej, branża sukcesywnie dąży do redukcji śladu węglowego. Przemysł cementowy w Polsce na przestrzeni 30 lat ograniczył emisję dwutlenku węgla o 30% w stostunku do 1990 r. Dalsze cele redukcyjne wyznacza Mapa Drogowa, przygotowana przez Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Cementowego CEMBUREAU i przyjęta przez wszystkie kraje członkowskie, zakładająca ograniczenie emisji CO₂ o ok. 40% w 2030 r. dla producentów cementu i betonu oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.

Masz pytanie?