Wprowadzenie technologii CCS - czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO2 - w przemyśle cementowym nie tylko zmniejszy emisyjność materiałów budowlanych, ale wpłynie także na ograniczenie wzrostu cen tych produktów, zwiększenie zatrudnienia w budownictwie oraz wzrost PKB całej gospodarki.

Przemysł cementowy dąży do osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 r., a także wspiera dekarbonizację budownictwa, która zaczyna się od materiałów budowlanych. Coraz więcej mówi się również o tym, iż dzięki nowym technologiom produkcja cementu może w przyszłości stać się zeroemisyjna.

Przemysł cementowy w Polsce obniżył emisję CO2 o ponad 30% w stosunku do 1990 r. i nadal dekarbonizuje produkcję cementu, między innymi uzyskując rekordowe w Europie wykorzystanie paliw alternatywnych na poziomie blisko 80%. Jednak jak podkreślają eksperci, dalsze redukowanie emisji dwutlenku węgla wymaga wdrożenia nowych technologii, takich jak CCS/U.

Przemysł cementowy w Polsce jest prekursorem rozwoju technologii CCS/U, czyli wychwytywania, transportu i magazynowania CO2, co wpisuje się w działania na rzecz dekarbonizacji oraz dążenia do neutralności emisyjnej. Wyzwaniem jest jednak nie tylko budowa instalacji na terenie zakładów, ale przede wszystkim późniejsze przesyłanie i zagospodarowanie dwutlenku węgla.

Sektor cementowy jest jedną z pierwszych branż w Polsce, która stawia na rozwój technologii CCS/U, czyli wychwytywania, przesyłania i magazynowania CO2. Wykonane przez ekspertów Akademii Górniczo-Hutniczej studium wykonalności zintegrowanego układu CCS dla przemysłu cementowego w Polsce stanowi podstawę dla strategii branży w tym obszarze. Technologie CCS/U wdrażają już Cementownia Kujawy oraz Cementownia Górażdże.

Przemysł cementowy w Polsce jest jednym z najnowocześniejszych w Europie i stale się rozwija, inwestując w kolejne innowacje. Jednym z głównych obszarów aktywności są projekty, ukierunkowane na redukcję emisji oraz ochronę klimatu. Wpisują się one w ambitne cele klimatyczne, wyznaczone przez Komisję Europejską. Jednym z nich jest pierwsza w Europie instalacja CCS z całkowitym wychwyceniem emisji CO₂, która powstanie w Cementowni Kujawy.

Przemysł cementowy w Polsce stawia nie tylko na dekarbonizację procesów produkcyjnych, ale również dąży do pozyskiwania czystej energii. Aby osiągnąć ten cel, sektor inwestuje w OZE, w tym szczególnie w fotowoltaikę. Rozwija także wykorzystanie paliw alternatywnych poprzez realizację projektu elektrowni zasilanej odpadami - zapewniającej energię i ciepło nie tylko dla cementowni, ale również dla miasta i jego mieszkańców.

Redukcja emisji CO2 to wyzwanie, stojące przed sektorem cementowym. Sytuacji nie ułatwia fakt, iż niemal 63% dwutlenku węgla z produkcji cementu to tzw. emisja procesowa, a obecnie nie ma innej technologii wytwarzania tego materiału. Istotne ograniczenie emisji CO2 przyniosła modernizacja cementowni i wyposażenie ich w najnowsze technologie, a także sukcesywnie zastępowanie węgla paliwami alternatywnymi. W tym obszarze Polska jest europejskim liderem, jednak realizacja ambitnych celów klimatycznych wymaga kolejnych działań.

Masz pytanie?