Kwestie bezpieczeństwa są priorytetem dla sektora cementowego. Poza działaniami podejmowanymi na bieżąco w zakładach, które mają na celu stałą poprawę bezpieczeństwa i komfortu pracowników, Stowarzyszenie Producentów Cementu rozpoczęło cykl zawodów w ratownictwie medycznym - promujących podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie pierwszej pomocy.

"Well-being" to pojęcie, które na stałe weszło do języka biznesu. Zakłada kompleksowe podejście do pracowników i zaspokajania ich potrzeb w miejscu pracy, w trosce o efektywność i dobrą atmosferę. Tworzenie przyjaznych warunków pracy to jeden z celów producentów cementu, którzy kładą nacisk na poczucie bezpieczeństwa pracowników, rozwijanie ich potencjału czy kształtowanie warunków do stałego podnoszenia kwalifikacji.

W Polsce działa ponad 4300 jednostek ochotniczych straży pożarnych, ujętych w ewidencji prowadzonej przez Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Ich rolą jest troska o bezpieczeństwo lokalnych społeczności, a ich obecność przekłada się na ogromne zaufanie społeczne. Przemysł cementowy wspiera inicjatywy i projekty realizowane przez jednostki straży pożarnej i OSP na terenie całego kraju.

Bezpieczeństwo produkcji to z jednej strony troska o zdrowie pracowników, ale również o otoczenie, w jakim funkcjonują cementownie. Branża aktywnie uczestniczy w projektach promujących bezpieczeństwo wśród lokalnych społeczności. Cementownie podejmują szereg inicjatyw, których celem jest edukacja najmłodszych oraz wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa.

Agresja Rosji na Ukrainę budzi nasz głęboki sprzeciw, dlatego solidaryzujemy się i wspieramy ofiary rosyjskiej agresji. Stowarzyszenie Producentów Cementu wsparło finansowo Caritas Polska, która realizuje pomoc dla Ukrainy w Polsce oraz za granicą. Niezależnie od tego każdy z producentów, w różnej formie, również wspiera społeczeństwo Ukrainy.

Bezpieczeństwo stanowi jeden z kluczowych obszarów funkcjonowania branży cementowej. Wszystkie zakłady w swojej codziennej działalności przywiązują szczególną troskę do zdrowia pracowników, jak również do otoczenia, w którym funkcjonują.

Masz pytanie?