Sektor cementowy w Polsce jest skupiony wokół 12 zakładów, w tym 10 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym. Mają one istotny wkład w gospodarkę regionów, a także w ich lokalne wydarzenia. Obszarami aktywności producentów cementu są między innymi: sport, działania integrujące społeczność czy ukierunkowane na edukację i bezpieczeństwo.

Branża cementowa w Polsce jest skupiona wokół 12 zakładów, w tym 10 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym. Na stałe wpisały się one nie tylko w lokalny krajobraz, ale również w życie regionów. Producenci cementu od lat działają na rzecz lokalnych społeczności poprzez fundacje, wolontariat pracowniczy i wiele innych aktywności.

Cementownie, obecne w regionach od dekad, współtworzą ich historię. Angażują się także w ważne dla lokalnych społeczności działania kulturalne. Poza wsparciem samorządowych inicjatyw i wydarzeń, organizują także własne, w tym jubileusze zakładów.

Cementownie od lat angażują się w działania w regionach, ukierunkowane na wspieranie osób potrzebujących. Biorą udział także w ogólnopolskich wydarzeniach charytatywnych, takich jak odbywający się niedawno 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wieloletnia działalność cementowni w regionach ma nie tylko wymiar gospodarczy, ale również społeczny. Producenci cementu angażują się w lokalne działania, wspierając kulturę, sport i edukację, a także angażując się w projekty na rzecz bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Działalność branży cementowej przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie lokalnych społeczności, żyjących w sąsiedztwie zakładów. Cementownie stanowią bowiem istotne źródło wpływów, m.in. podatkowych, do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Sport to jeden z obszarów lokalnego i ogólnokrajowego zaangażowania przemysłu cementowego w Polsce. Zakłady organizują wydarzenia i aktywności oraz wspierają lokalne drużyny i sportowców z wielu dyscyplin.

Przemysł cementowy w Polsce angażuje się w szereg działań społecznych, lokalnych czy ukierunkowanych na rzecz ochrony środowiska. Realizuje je między innymi we współpracy z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, które są ważnym partnerem dla cementowni w różnorodnych obszarach aktywności.

Cementownie odgrywają bardzo istotną rolę w życiu lokalnych społeczności. Z jednej strony wielu pracowników zakładów to mieszkańcy okolicznych miejscowości, a dodatkowo działalność przemysłu cementowego wpływa na rozwój regionów. Stąd tak ważna jest bliska współpraca z mieszkańcami i dzielenie się wiedzą na temat specyfiki funkcjonowania przemysłu cementowego.

Producenci cementu angażują się w działania społeczne, edukacyjne i charytatywne w całej Polsce. Przemysł cementowy wspiera nie tylko lokalne działania na rzecz potrzebujących, ale również ogólnopolskie akcje, takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy wsparcie dla Ukrainy.

Sport jest jednym z obszarów, w który angażuje się przemysł cementowy. Kluby, drużyny i sportowcy wspierani przez cementownie odnoszą sukcesy na arenie lokalnej, jak i ogólnopolskiej. Promowanie aktywności fizycznej pełni także ważną rolę we współpracy zakładów ze społecznościami lokalnymi.

Mecenat nad kulturą jest jednym z kluczowych obszarów zaangażowania przemysłu cementowego w życie lokalnych społeczności. Działania zakładów obejmują wsparcie wydarzeń ogólnopolskich i lokalnych, a także inicjowanie projektów kulturalnych dla dzieci i młodzieży. Za wieloletni wkład w rozwój kultury cementownie są nagradzane przez samorządy oraz doceniane przez ich mieszkańców.

W dzisiejszych czasach szczególnie doceniamy możliwość spotkania się w większym gronie i wspólnego celebrowania lokalnych wydarzeń. Niezmiennie, od lat wspierają i organizują je cementownie, aktywnie uczestnicząc w życiu społeczności. Lokalne zaangażowanie już na stałe wpisało się w działalność zakładów w całej Polsce.

Opolszczyzna to jeden z regionów Polski, który jest nierozerwalnie związany z przemysłem cementowym. Pierwsze historyczne wzmianki o zakładzie produkującym cement w opolskiej dzielnicy Zakrzów pochodzą z 1872 r. To właśnie w tym rejonie w 1911 r. powstał zakład Opole-Port, będący poprzednikiem Cementowni Odra. Historii sektora cementowego w regionie została poświęcona wystawa „Cementownie Opola. Przemysł w strukturze miasta”. Również inne regiony Polski mogą się poszczycić wieloletnią historią i obecnością branży cementowej.

Na terenie zakładów, wchodzących w skład sektora cementowego, a także wokół nich znajduje się szereg zbiorników wodnych. Są one wykorzystywane przez wędkarzy, w tym koła zrzeszające pracowników cementowni. Nie tylko organizują one zawody wędkarskie, ale również działają na rzecz lokalnych ekosystemów.

Sektor cementowy w Polsce jest skupiony wokół 12 zakładów, w tym 10 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym. Branża działa nie tylko globalnie, ale również lokalnie, budując dobre relacje sąsiedzkie. Budżety gmin i powiatów bezpośrednio zasilają podatki, przyczyniając się do rozwoju samorządów. Przemysł cementowy wspiera także lokalne aktywności, działania społeczne i proekologiczne, ochronę zdrowia, kulturę czy sport.

Masz pytanie?