Okres poprzedzający wakacje to czas, kiedy regularnie odbywają się kolejne lokalne wydarzenia. Wspierają je, inicjują i organizują cementownie, które na przestrzeni lat wpisały się w program rozrywkowy, kulturalny i sportowy w regionach. Zakłady organizują również dni otwarte, zapraszając lokalne społeczności do wspólnej zabawy.

Przemysł cementowy w Polsce od lat stawia na budowanie relacji z lokalnymi społecznościami. Istotne znaczenie odgrywają tutaj wydarzenia, także organizowane bezpośrednio przez zakłady. Są to między innymi dni otwarte, podczas których można odwiedzić cementownie oraz dobrze się bawić na piknikach czy koncertach.

Sektor cementowy w Polsce jest skupiony wokół 12 zakładów, w tym 10 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym. Mają one istotny wkład w gospodarkę regionów, a także w ich lokalne wydarzenia. Obszarami aktywności producentów cementu są między innymi: sport, działania integrujące społeczność czy ukierunkowane na edukację i bezpieczeństwo.

Branża cementowa w Polsce jest skupiona wokół 12 zakładów, w tym 10 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym. Na stałe wpisały się one nie tylko w lokalny krajobraz, ale również w życie regionów. Producenci cementu od lat działają na rzecz lokalnych społeczności poprzez fundacje, wolontariat pracowniczy i wiele innych aktywności.

Cementownie, obecne w regionach od dekad, współtworzą ich historię. Angażują się także w ważne dla lokalnych społeczności działania kulturalne. Poza wsparciem samorządowych inicjatyw i wydarzeń, organizują także własne, w tym jubileusze zakładów.

Cementownie od lat angażują się w działania w regionach, ukierunkowane na wspieranie osób potrzebujących. Biorą udział także w ogólnopolskich wydarzeniach charytatywnych, takich jak odbywający się niedawno 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wieloletnia działalność cementowni w regionach ma nie tylko wymiar gospodarczy, ale również społeczny. Producenci cementu angażują się w lokalne działania, wspierając kulturę, sport i edukację, a także angażując się w projekty na rzecz bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Działalność branży cementowej przekłada się bezpośrednio na funkcjonowanie lokalnych społeczności, żyjących w sąsiedztwie zakładów. Cementownie stanowią bowiem istotne źródło wpływów, m.in. podatkowych, do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Sport to jeden z obszarów lokalnego i ogólnokrajowego zaangażowania przemysłu cementowego w Polsce. Zakłady organizują wydarzenia i aktywności oraz wspierają lokalne drużyny i sportowców z wielu dyscyplin.

Przemysł cementowy w Polsce angażuje się w szereg działań społecznych, lokalnych czy ukierunkowanych na rzecz ochrony środowiska. Realizuje je między innymi we współpracy z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, które są ważnym partnerem dla cementowni w różnorodnych obszarach aktywności.

Cementownie odgrywają bardzo istotną rolę w życiu lokalnych społeczności. Z jednej strony wielu pracowników zakładów to mieszkańcy okolicznych miejscowości, a dodatkowo działalność przemysłu cementowego wpływa na rozwój regionów. Stąd tak ważna jest bliska współpraca z mieszkańcami i dzielenie się wiedzą na temat specyfiki funkcjonowania przemysłu cementowego.

Producenci cementu angażują się w działania społeczne, edukacyjne i charytatywne w całej Polsce. Przemysł cementowy wspiera nie tylko lokalne działania na rzecz potrzebujących, ale również ogólnopolskie akcje, takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy wsparcie dla Ukrainy.

Sport jest jednym z obszarów, w który angażuje się przemysł cementowy. Kluby, drużyny i sportowcy wspierani przez cementownie odnoszą sukcesy na arenie lokalnej, jak i ogólnopolskiej. Promowanie aktywności fizycznej pełni także ważną rolę we współpracy zakładów ze społecznościami lokalnymi.

Mecenat nad kulturą jest jednym z kluczowych obszarów zaangażowania przemysłu cementowego w życie lokalnych społeczności. Działania zakładów obejmują wsparcie wydarzeń ogólnopolskich i lokalnych, a także inicjowanie projektów kulturalnych dla dzieci i młodzieży. Za wieloletni wkład w rozwój kultury cementownie są nagradzane przez samorządy oraz doceniane przez ich mieszkańców.

W dzisiejszych czasach szczególnie doceniamy możliwość spotkania się w większym gronie i wspólnego celebrowania lokalnych wydarzeń. Niezmiennie, od lat wspierają i organizują je cementownie, aktywnie uczestnicząc w życiu społeczności. Lokalne zaangażowanie już na stałe wpisało się w działalność zakładów w całej Polsce.

Opolszczyzna to jeden z regionów Polski, który jest nierozerwalnie związany z przemysłem cementowym. Pierwsze historyczne wzmianki o zakładzie produkującym cement w opolskiej dzielnicy Zakrzów pochodzą z 1872 r. To właśnie w tym rejonie w 1911 r. powstał zakład Opole-Port, będący poprzednikiem Cementowni Odra. Historii sektora cementowego w regionie została poświęcona wystawa „Cementownie Opola. Przemysł w strukturze miasta”. Również inne regiony Polski mogą się poszczycić wieloletnią historią i obecnością branży cementowej.

Na terenie zakładów, wchodzących w skład sektora cementowego, a także wokół nich znajduje się szereg zbiorników wodnych. Są one wykorzystywane przez wędkarzy, w tym koła zrzeszające pracowników cementowni. Nie tylko organizują one zawody wędkarskie, ale również działają na rzecz lokalnych ekosystemów.

Sektor cementowy w Polsce jest skupiony wokół 12 zakładów, w tym 10 cementowni pracujących w pełnym cyklu produkcyjnym. Branża działa nie tylko globalnie, ale również lokalnie, budując dobre relacje sąsiedzkie. Budżety gmin i powiatów bezpośrednio zasilają podatki, przyczyniając się do rozwoju samorządów. Przemysł cementowy wspiera także lokalne aktywności, działania społeczne i proekologiczne, ochronę zdrowia, kulturę czy sport.

Masz pytanie?